Söktermen sem dúvida har 30 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
sem dúvida (o) [certeza] med visshet (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] helt säkert (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] helt säkert (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] förvissad (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] övertygad (o) [convicção]
PT Portugisiska SV Svenska
sem dúvida (o) [convicção] ja då (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] ja visst (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] påtagligen (o) [certeza]
sem dúvida (o) [certeza] tydligen (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] gärna (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] definitivt (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] definitivt (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] självklart (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] självklart (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] med visshet (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] verkligen (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] säkert (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] säkert (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] utan tvivel (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] utan tvivel (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] säker (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] bestämt (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] bestämt (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] sannerligen (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] otvivelaktigt (o) [convicção]
sem dúvida (o) [certeza] otvivelaktigt (o) [certeza]
sem dúvida (o) [convicção] säkerligen (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] absolut (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] riktigt (o) [convicção]
sem dúvida (o) [convicção] faktiskt (o) [convicção]

PT SV Översättningar för sem

sem (o) [desprovido de] saknande (o) [desprovido de]
sem (o) [falta] saknande (o) [falta]
sem (o) [provisão] saknande (o) [provisão]
sem (o) [desprovido de] utan (o) [desprovido de]
sem (o) [falta] utan (o) [falta]
sem (o) [provisão] utan (o) [provisão]
sem (prep adj) [without] utan (prep adj) [without]
sem (o) [desprovido de] blottad på (o) [desprovido de]
sem (o) [falta] blottad på (o) [falta]
sem (o) [provisão] blottad på (o) [provisão]

PT SV Översättningar för dúvida

dúvida (n) [incerteza] {f} tvivel (n) {n} [incerteza]
dúvida (v n) [uncertainty] {f} tvekan (v n) [uncertainty] (invariable)

Portugisiska Svenska översättingar

PT Synonymer för sem dúvida SV Översättningar
certamente [absolutamente] säker
positivamente [absolutamente] självklart
com certeza [absolutamente] självklart
inquestionavelmente [absolutamente] tydligen
irrefutavelmente [absolutamente] oantastlig
incontestavelmente [absolutamente] oantastlig
inegavelmente [absolutamente] visserligen
asseguradamente [certamente] säker
definitivamente [certamente] definitivt