Söktermen fiendskap har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska DE Tyska
fiendskap (n) [uppförande] (u) Feindseligkeit (n) {f} [uppförande]
fiendskap (n) (u) Feindschaft (n) {f}
fiendskap (n) [hostile or unfriendly disposition] (u) Feindschaft (n) {f} [hostile or unfriendly disposition]
fiendskap (n) [uppförande] (u) Feindschaft (n) {f} [uppförande]
SV Synonymer för fiendskap DE Översättningar
agg [ond blod] n Groll {m}
illvilja [ond blod] (u Gehässigkeit {f}
antagonism [ond blod] (u Antagonismus {m}
ond [ond blod] Übel {n}
hat [groll] n Haß (m)
animositet [groll] Animosität {f}
hätskhet [groll] (u Bosheit {f}
ovilja [groll] (u Unwilligkeit
avoghet [groll] (u Abscheu {m}
förbittring [ovilja] (u Verbitterung {f}
motvilja [ovilja] (u Abneigung {f}
groll [motsättning] n Groll {m}
motstånd [motsättning] n Resistenz {f}
strid [motsättning] (u Schlacht {f}
fientlighet [motsättning] (u Hostilität {f}
avståndstagande [avbrytande av förbindelse] Distanzierung
kamp [avbrytande av förbindelse] (u Streit {m}
oenighet [avbrytande av förbindelse] (u Streit {m}
schism [avbrytande av förbindelse] (u Kluft {f}
brytning [avbrytande av förbindelse] (u Akzent {m}