Söktermen Feindschaft har 6 resultat
DE Tyska SV Svenska
Feindschaft (n) {f} fiendskap (n) (u)
Feindschaft (n) [Benehmen] {f} fiendskap (n) [Benehmen] (u)
Feindschaft [Benehmen] {f} fientlighet [Benehmen] (u)
Feindschaft (n) [Benehmen] {f} fientlighet (n) [Benehmen] (u)
Feindschaft [Benehmen] {f} fiendskap [Benehmen] (u)
DE Tyska SV Svenska
Feindschaft (n) [hostile or unfriendly disposition] {f} fiendskap (n) [hostile or unfriendly disposition] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för feindschaft SV Översättningar
Hass [Feindseligkeit] m hat {n}
Abneigung [Feindseligkeit] f motvilja (u)
Ressentiment [Feindseligkeit] n groll {n}
Gereiztheit [Feindseligkeit] f retlighet (u)
Animosität [Feindseligkeit] f animositet
Auseinandersetzung [Auseinandersetzung] f stridighet (u)
Streit [Auseinandersetzung] m tvist (u)
Gespräch [Auseinandersetzung] n samtal {n}
Aktion [Auseinandersetzung] (f aktion (u)
Beschäftigung [Auseinandersetzung] f sysselsättning (u)
Differenz [Auseinandersetzung] f differens (u)
Kontroverse [Auseinandersetzung] f kontrovers (u)
Fehde [Auseinandersetzung] f fejd (u)
Riss [Auseinandersetzung] m spricka
Kluft [Auseinandersetzung] f klyfta (u)
Uneinigkeit [Auseinandersetzung] f olikhet (u)
Gegenüberstellung [Auseinandersetzung] (f jämförelse (u)
Zerwürfnis [Auseinandersetzung] Split
Zwietracht [Auseinandersetzung] f oenighet (u)
Hader [Auseinandersetzung] m tvist (u)