Söktermen handeln har 17 resultat
SVSynonymer för handelnDEÖversättningar
rörelse[affärerna](uход(m)
trafik[affärerna](uтра́фик(n v)
DETyskaSVSvenska
handeln(v)[erzählen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(v)[erzählen]
 • handlad
handeln(v) det rör sig om(v)
handeln(v)[Geschäft]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(v)[Geschäft]
 • handlad
handeln(v)[beginnen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(v)[beginnen]
 • handlad
handeln(v)[machen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(v)[machen]
 • handlad
handeln(v)[tun]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(v)[tun]
 • handlad
handeln(v)[machen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
uppföra(v)[machen]
 • uppförd
handeln(n v)[to do something]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(n v)[to do something]
 • handlad
handeln(n v adj)[trade]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
sälja(n v adj)[trade]
 • såld
handeln(v)[tun]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
göra(v)[tun]
 • gjord
handeln[tun]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
göra[tun]
 • gjord
handeln(v)[beginnen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
förfara(v)[beginnen]
 • förfaren
handeln[beginnen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
förfara[beginnen]
 • förfaren
handeln[tun]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla[tun]
 • handlad
handeln[beginnen]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla[beginnen]
 • handlad
handeln(n v adj)[be concerned with]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
handla(n v adj)[be concerned with]
 • handlad
handeln(n v)[to do something]
 • gehandelt
 • handelst
 • handeln
 • handeltest
 • handelten
 • hand(e)le
agera(n v)[to do something]
 • agerad

Tyska Svenska översättingar

DESynonymer för handelnSVÖversättningar
Praxis[Tätigkeit]futövande{n}
Leistung[Tätigkeit]fbetalning(u)
Beitrag[Tätigkeit]minslag{n}
Tätigkeit[Tätigkeit]fsysselsättning(u)
Handlung[Tätigkeit]fhandling(u)
Tat[Tätigkeit]fgärning(u)
Gestaltung[Tätigkeit]fgestaltning(u)
Durchführung[Tätigkeit]fgenomföring
Beschäftigung[Tätigkeit]fsysselsättning(u)
Ausübung[Tätigkeit]futövande{n}
Betätigung[Tätigkeit]aktivering(u)
Arbeit[Tätigkeit]farbete{n}
verfahren[sich aufführen]handla
auftreten[sich aufführen]uppträda
reagieren[sich aufführen]reagera
einstellen[sich aufführen]komma{n}
aufführen[sich aufführen](sichuppföra
benehmen[sich aufführen](sichbete sig
sein[sich aufführen]vara
sich betragen[sich aufführen]bära sig åt