Söktermen instruktion har 9 resultat
SV Svenska DE Tyska
instruktion (n) (u) Anordnung (n) {f}
instruktion (n) [militärisk] (u) Besprechung (n) {f} [militärisk]
instruktion (n) [militärisk] (u) Konferenz (n) {f} [militärisk]
instruktion (n) [ordning] (u) Instruktion (n) {f} [ordning]
instruktion (n) [undervisning] (u) Unterricht (n) {m} [undervisning]
SV Svenska DE Tyska
instruktion (n) [militärisk] (u) Briefing (n) {n} [militärisk]
instruktion (n) (u) Belehrung (n) (f)
SV Synonymer för instruktion DE Översättningar
läsning [utbildning] (u Lesen {n}
skola [utbildning] (u werden
handledning [utbildning] (u Seminar {n}
anvisning [utbildning] Anweisung (f)
pedagogik [utbildning] (u Pädagogik {f}
undervisning [utbildning] (u Pädagogik {f}
syssla [uppgift] Aufgabe {f}
åliggande [uppgift] Aufgabe {f}
tjänst [uppgift] (u Gefälligkeit {f}
ämbete [uppgift] n Amt {n}
mission [uppgift] (u Mission {f}
ärende [uppgift] n Besorgung {f}
order [uppgift] (up Kommando {n}
kallelse [uppgift] (u Einberufung {f}
anmodan [uppgift] n Eingabe (f)
befallning [uppgift] (u Befehl {m}
uppdrag [uppgift] n Mandat {n}
orientering [vägledning] (u Konferenz {f}
råd [vägledning] n Gutachten (n)
stöd [vägledning] n Gunst (f)
DE Tyska SV Svenska
Instruktion [Ordnung] {f} instruktion [Ordnung] (u)
Instruktion (n) [Ordnung] {f} instruktion (n) [Ordnung] (u)

Tyska Svenska översättingar

DE Synonymer för instruktion SV Översättningar
Einführung [Unterricht] f introduktion (u)
Lehre [Unterricht] f tolk (u)
Förderung [Unterricht] f utvinning (u)
Erziehung [Unterricht] f uppdragning
Anleitung [Unterricht] (f handledning (u)
Schulung [Unterricht] f inlärning (u)
Formung [Unterricht] Utbildning
Lehrjahre [Unterricht] Utbildning
Belehrung [Unterricht] (f undervisning (u)
Lehrzeit [Unterricht] f lärotid (u)
Ausbildung [Unterricht] f utbildning (u)
Verfügung [Befehl] f stadga (u)
Bitte [Befehl] f begäran {n}
Entscheidung [Befehl] f beslut (u)
Bestimmung [Befehl] f bestämningsord {n}
Verbot [Befehl] n förbud {n}
Befehl [Befehl] m kommando {n}
Forderung [Befehl] f utmaning (u)
Order [Befehl] f order (up)
Kommando [Befehl] n kommando {n}