Söktermen uppfordran har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska DE Tyska
uppfordran (n) Aufforderung (n) (f)
SV Synonymer för uppfordran DE Översättningar
befallning [uppmaning] (u Befehl {m}
åläggande [uppmaning] n Auflage {f}
anmodan [uppmaning] n Eingabe (f)
föreskrift [uppmaning] (u Verordnung {f}
kommando [uppmaning] n Kommando {n}
kallelse [uppmaning] (u Einberufung {f}
erinring [erinran] (u Erinnerung {f}
vink [erinran] (u Fingerzeig {m}
uppmaning [erinran] (u Mahnung {f}
varning [erinran] (u Warnung {f}
påminnelse [erinran] (u Zahlungserinnerung {f}
paroll [lösen] (u Losungswort {n}
order [lösen] (up Kommando {n}
appell [lösen] (u Appell {m}
tendens [lösen] (u Tendenz {f}
signal [lösen] (u Telefonat (n)
råd [maning] n Gutachten (n)
vädjan [maning] (invariable Appell {m}
förslag [maning] n Vorschlag {m}