Svenska Engelska
Helsinki-klassens robotbåtar Helsinki class missile boat
helskinnad scot-free
Helskor Helskór
helskärm full screen
helskärmsläge full screen
helst rather
helt completely
helt apropå incidentally
helt enkelt only
helt gripet ur luften totally unfounded
helt hastigt quickly
Helt hysteriskt Absolutely Fabulous
helt ignorera någon treat someone as though he wasn't there
helt och hållet outright
helt om right-about
helt orimlig past all reason
helt oväntat out of the blue
helt stum gob-struck
helt säkert unquestionably
helt tal integer
helt tvärt cold turkey
helt uppta absorb
heltal integer
heltid full-time
heltids- full-time
Helton da Silva Arruda Helton da Silva Arruda
Helvate Hel
helvete hell
helvetes hellish
Helvetia Helvetia
Helvetica Helvetica
helvetisk infernal
Helwan Helwan
Helyiérdekű Vasút HÉV
hem home
Hem dyra hem The Money Pit
hem för föräldralösa orphen-age
Hem till gården Emmerdale
hem- homewards
Hem- och konsumentkunskap Family and consumer science
hem-dialekt home-dialect
hem-gjord home-made
hem-sida web-page
Hemakromotos Haemochromatosis
Hematit Hematite
hematologi haematology
hembakad home-baked
hembiträde maidservant
Hembryggning Homebrewing
hembränning bootlegging
hembränt poteen
hembygd native place
Hemer Hemer
Hemera Hemera
hemester staycation
hemfalla till revert to
hemförlova disband
hemförlovning prorogation
hemgift dower
hemgifter dowries
hemgjord home-baked
Hemglass Hjem-IS
hemindustri cottage industry
heminredning interior decoration
Hemiol Hemiola
hemisfär hemisphere
Hemisfärotomi Hemispherectomy
hemkomst homecoming
hemkunskap home economics
hemlagad homemade
hemland native country
hemlig secret
hemlig agent secret agent
hemlig information secret information
hemlig kod cipher
hemlig plan scheme
hemlig polis secret police
hemliga concealed
Hemliga armén Secret Army
Hemliga begär Untold Scandal
hemliga dokument secret documents
Hemliga Markusevangeliet Secret Gospel of Mark
Hemliga sjuan-böckerna The Secret Seven
hemlighet secret
hemlighetsfull secretive
hemlighus privy
hemlighålla conceal
hemlighållande secrecy
hemlighållen covered
hemligstämplad sensitive
hemligt secret
hemlängtan homesickness
hemlös homeless
hemlös storstadskvinna shopping-bag lady
hemlösa homeless
hemlösa människor the homeless
Hemlöshet Of no fixed abode
hemma home
Hemma hos Fran Living With Fran
Hemma värst The Young Ones
Hemmabio Home cinema
hemmabyggd homebuilt
hemmafront home front
hemmafru housewife
hemmagjord home-grown
hemmamänniska stay-at-home
hemman farm
hemmasittande stay-at-home
hemmatyp family man
Hemmiken Hemmiken
Hemming King Hemming
Hemne kommun Hemne
Hemnes kommun Hemnes
hemofili hemophilia
Hemoglobin Hemoglobin