Svenska Engelska
snurr whirring
snurra turn
snurra runt swivel around
snurrad coiled
snurrade spun
snurrar spins
snurrat spun
Snurre Sprätt Bugs Bunny
snurrig daft
Snurrmästare Spin
snurrstol swivel chair
snus snuff
snusa sniff
snusförnuftig wiseacre
snusk filth
snuskig filthy
snuskpelle slob
Snusmumriken Snufkin
snustorr bone-dry
snut cop
snuten cop
Snuten i Hollywood Beverly Hills Cop
Snuten i Hollywood II Beverly Hills Cop II
Snuten i Hollywood III Beverly Hills Cop III
snuva cold
snyft sob
snyfta sob
snyfta fram blubber
snyftande sobbing
snyftar sobbing
snyftare sob story
snyfthistoria sob story
snyftning sob
snygg trim
snygga ben gam
snygga upp order
snygga upp sig spruce oneself up
snygghet cleanness
snyggt nicely
snylta cadge
snylta på sponge on
snyltare sponge
Snyltgästen HouseSitter
snyta snuff
snyta från diddle out of
snyta sig blow one's nose
Snytbagge Hylobius abietis
snäcka snail
snäckdjur gastropod
Snäckor Gastropoda
snäckskal shell
snäll nice
snälla please
snällhet amiability
snälltåg express
snäppa sandpiper
Snäppor Scolopacidae
snärja snare
snärja in catch
Snärjmåra Galium aparine
snärt lash
snärtande slag wallop
snäsa snap
snäsa av snap
snäsig abrupt
snäv close-fitting
snävare begrepp hyponym
snål tight
snåla med stint
snåla på scant
snålhet stinginess
snåljåp cheapskate
snålvarg miser
snår brush
snårskog brush
Snårvinda Calystegia sepium
Snåsa kommun Snåsa
snåtterblomma cloudberry
Snæfellsjökull Snæfellsjökull
snö snow
snöa snow
snöar snowing
snöblandat regn sleet
snöblind snow-blind
snöboll snowball
snöbollseffekt domino effect
Snöbollsjorden Snowball Earth
snöbollskrig snowball fight
snödriva snowdrift
snödroppe snowdrop
snöfall snowfall
snöflinga snowflake
snöglob snow globe
snöglopp sleet
snögubbe snowman
Snögubben The Snowman
snöig snowy
snökedja snow chain
snöleopard snow leopard
snöman yeti
Snöns rike Snow Country
snöpa alter
snöplog snowplow
snöpning castration
snöra lace
snöra in constrict
snörd fastened
snöre tie
snörpa på purse
snörpa på mun purse one's lips
snörvla snort
snörvling sniffle
snösko snowshoe
snöskoter snowmobile
snöskred avalanche
snöslask sleet
snöslunga snowblower
snösparv snow bunting
snöstorm blizzard
snösörja slush
snötäckt snowy
snötäckta snowcapped
snövall snowdrift
snövessla snowmobile
snövit snow-white
Snövit och de sju dvärgarna Snow White and the Seven Dwarfs
Snøhetta Snøhetta
Sněžka Sněžka-Śnieżka
so sow