Söktermen order har 46 resultat
SV Svenska EN Engelska
order (n) [befallning] (up) order (n) [befallning]
order (n) [militärisk] (up) order (n) [militärisk]
order (n) [varor] (up) order (n) [varor]
order (n) [steg] (up) orders (n) [steg]
order (n) [steg] (up) instructions (n) [steg]
SV Svenska EN Engelska
order (n) [militärisk] (up) instruction (n) [militärisk]
order (up) command
order (n) [befallning] (up) command (n) [befallning]
order (n) [befallning] (up) bidding (n) [befallning]
order (n) [polis] (up) warrant (n) [polis] (formal)
order (n v) [command, bidding] (up) behest (n v) [command, bidding]
order (up) orders
SV Synonymer för order EN Översättningar
syssla [uppgift] cargo {m}
åliggande [uppgift] cargo {m}
tjänst [uppgift] (u favor {m}
ämbete [uppgift] n cargo {m}
ärende [uppgift] n recado {m}
anmodan [uppgift] n demanda {f}
befallning [uppgift] (u orden {m}
uppdrag [uppgift] n tarea {f}
förklaring [upplysning] (u explicación {f}
meddelande [upplysning] n recado {m}
förmaning [uppmaning] (u admonición {f}
bud [uppmaning] n licitación {f}
krav [uppmaning] n requisito {m}
beställning [köpeanbud] (u orden {m}
föreskrift [förordning] (u ordenanza {f}
stadga [förordning] (u promulgar
kungörelse [förordning] (u edicto {m}
dekret [förordning] n decreto {m}
edikt [förordning] edicto {m}
påbud [förordning] n edicto {m}
EN Engelska SV Svenska
order skick {n}
order (n) [command] bud (n) {n} [command]
order (v) [classification] ställa i ordning (v) [classification]
order (n) [goods] beställning (n) [goods] (u)
order (n) [command] befallning (n) [command] (u)
order (n) [military] befallning (n) [military] (u)
order kommendera
order (v) [military] ge order (v) [military]
order (v) [military] befalla (v) [military]
order (v) [classification] indela (v) [classification]
order (v) [trade] beställa (v) [trade]
order ordning (u)
order (n) [mathematics] ordning (n) [mathematics] (u)
order (n) [state] ordning (n) [state] (u)
order (n) [state] ordentlighet (n) [state] (u)
order (n) [mathematics] ordningsföljd (n) [mathematics] (u)
order orden
order (n) [goods] order (n) [goods] (up)
order (v) [classification] ordna (v) [classification]
order (v) [cleaning] ordna (v) [cleaning]
order (v) [classification] arrangera (v) [classification]
order (n) [disposal] ordnande (n) {n} [disposal]
order (n) [disposal] anordning (n) [disposal] (u)
order (n) [disposal] placering (n) [disposal] (u)
order (n) [disposal] arrangemang (n) {n} [disposal]
order (n) [command] order (n) [command] (up)
order (v) [classification] anordna (v) [classification]
order (n) [military] order (n) [military] (up)
order (v) [enjoin] ålägga (v) [enjoin]
order (v) [classification] organisera (v) [classification]
order (v) [enjoin] anbefalla (v) [enjoin]
order (v) [cleaning] snygga upp (v) [cleaning]
order (v) [cleaning] städa (v) [cleaning]
order beställning (u)

Engelska Svenska översättingar