Söktermen order har 46 resultat
SVSvenskaENEngelska
order(n)[befallning](up) order(n)[befallning]
order(n)[militärisk](up) order(n)[militärisk]
order(n)[varor](up) order(n)[varor]
order(n)[steg](up) orders(n)[steg]
order(n)[steg](up) instructions(n)[steg]
SVSvenskaENEngelska
order(n)[militärisk](up) instruction(n)[militärisk]
order(up) command
order(n)[befallning](up) command(n)[befallning]
order(n)[befallning](up) bidding(n)[befallning]
order(n)[polis](up) warrant(n)[polis](formal)
order(n v)[command, bidding](up) behest(n v)[command, bidding]
order(up) orders
SVSynonymer för orderENÖversättningar
syssla[uppgift]work
åliggande[uppgift]duty
värv[uppgift]task
tjänst[uppgift](ufavor
ämbete[uppgift]noffice
mission[uppgift](umission
ärende[uppgift]nerrand
kallelse[uppgift](ucalling
anmodan[uppgift]napplication
befallning[uppgift](ubehest
instruktion[uppgift](uinstruction
uppdrag[uppgift]nassignment
förklaring[upplysning](uexplanation
meddelande[upplysning]nerrand
underrättelse[upplysning](unotification(formal)
anvisning[upplysning]directive
besked[upplysning]answer
maktbud[befallning]dictation
vapenskrammel[befallning]sabre-rattling
anmaning[uppmaning]demand
ENEngelskaSVSvenska
order skick{n}
order(n)[command] bud(n){n}[command]
order(v)[classification] ställa i ordning(v)[classification]
order(n)[goods] beställning(n)[goods](u)
order(n)[command] befallning(n)[command](u)
order(n)[military] befallning(n)[military](u)
order
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
kommendera
 • kommenderad
order(v)[military] ge order(v)[military]
order(v)[military]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
befalla(v)[military]
 • befalld
order(v)[classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
indela(v)[classification]
 • indelad
order(v)[trade]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
beställa(v)[trade]
 • beställd
order ordning(u)
order(n)[mathematics] ordning(n)[mathematics](u)
order(n)[state] ordning(n)[state](u)
order(n)[state] ordentlighet(n)[state](u)
order(n)[mathematics] ordningsföljd(n)[mathematics](u)
order orden
order(n)[goods] order(n)[goods](up)
order(v)[classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
ordna(v)[classification]
 • ordnad
order(v)[cleaning]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
ordna(v)[cleaning]
 • ordnad
order(v)[classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
arrangera(v)[classification]
 • arrangerad
order(n)[disposal] ordnande(n){n}[disposal]
order(n)[disposal] anordning(n)[disposal](u)
order(n)[disposal] placering(n)[disposal](u)
order(n)[disposal] arrangemang(n){n}[disposal]
order(n)[command] order(n)[command](up)
order(v)[classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
anordna(v)[classification]
 • anordnad
order(n)[military] order(n)[military](up)
order(v)[enjoin]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
ålägga(v)[enjoin]
 • ålagd
order(v)[classification]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
organisera(v)[classification]
 • organiserad
order(v)[enjoin]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
anbefalla(v)[enjoin]
 • anbefalld
order(v)[cleaning] snygga upp(v)[cleaning]
order(v)[cleaning]
 • ordered
 • order
 • order
 • ordered
 • ordered
städa(v)[cleaning]
 • städad
order beställning(u)

Engelska Svenska översättingar