Söktermen dekret har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
dekret {n} decree
dekret (n) [påbud] {n} decree (n) [påbud]
dekret (n) [påbud] {n} edict (n) [påbud]
dekret (n) [påbud] {n} official order (n) [påbud]
dekret (n) [An authoritative or to do something; an effectual] {n} fiat (n) [An authoritative or to do something; an effectual]
SV Svenska EN Engelska
dekret {n} executive order
SV Synonymer för dekret EN Översättningar
åläggande [föreskrift] n Auflage {f}
anvisning [föreskrift] Anweisung (f)
bestämmelse [föreskrift] (u Bestimmung {f}
befallning [föreskrift] (u Befehl {m}
bestämmande [avgörande] ausschlaggebend
resolution [avgörande] Ent­schlie­ßung (n)
överenskommelse [avgörande] (u Verwaltungsabkommen
utslag [avgörande] n Abschlag {m}
dom [avgörande] (u Gerichtsurteil
föresats [avgörande] Hilfsmittel {n}
kungörelse [avgörande] (u Vermerk {m} (m)
förordning [avgörande] (u Regulierung {f}
determination [avgörande] Determination {f}
beslut [avgörande] (u Beschluss {m}
tillkännagivande [meddelande] n Deklaration {f}
proklamation [meddelande] (u Verkündigung {f}
anmälan [meddelande] (invariable Meldung {f}
deklaration [meddelande] (u Steuererklärung {f}
edikt [meddelande] Edikt {n}
stadga [meddelande] (u vorsehen (sich)