Söktermen förordning har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
förordning (u) decree
förordning (n) [dekret] (u) decree (n) [dekret]
förordning (u) edict
förordning (n) [dekret] (u) edict (n) [dekret]
förordning (n) [dekret] (u) official order (n) [dekret]
SV Synonymer för förordning EN Översättningar
föreskrift [påbud] (u instruction
bestämmelse [påbud] (u regulation
kungörelse [påbud] (u edict
paragraf [påbud] paragraph
lag [påbud] (u team
bestämmande [avgörande] decisive
resolution [avgörande] resolution
dekret [avgörande] n fiat
överenskommelse [avgörande] (u agreement
utslag [avgörande] n verdict (informal)
dom [avgörande] (u they
föresats [avgörande] purpose
åläggande [avgörande] n injunction
beslut [avgörande] (u decision
stadga [föreskrift] (u ordinance (formal)
regel [föreskrift] (u bolt
rättesnöre [föreskrift] n precept
reglemente [föreskrift] n regulations
författning [föreskrift] (u constitution
klausul [föreskrift] (u term