Söktermen form har 33 resultat
SVSvenskaENEngelska
form(n)[allmän](u) form(n)[allmän]
form(n)[slag](u) form(n)[slag]
form(n)[sport](u) condition(n)[sport]
form(n)[kontur](u) outline(n)[kontur]
form(n)[kontur](u) contour(n)[kontur]
SVSvenskaENEngelska
form(u) shape
form(n)[allmän](u) shape(n)[allmän]
form(n v)[appearance or outline](u) shape(n v)[appearance or outline]
form(n)[bildning](u) shape(n)[bildning]
form(n)[sport](u) shape(n)[sport]
form(n)[bildning](u) conformation(n)[bildning](formal)
form(n)[kontur](u) silhouette(n)[kontur]
form(n)[kontur](u) profile(n)[kontur]
form(u) form
SVSynonymer för formENÖversättningar
konception[utarbetande](uconception
ordalydelse[utarbetande](uwording
utformning[utarbetande](ushaping
formulering[utarbetande](uwording
version[utarbetande](uversion
kanna[laggkärl](ucarafe
lägel[laggkärl]wineskin(n)
ordalag[avfattning]terms
lydelse[avfattning]wording
förebild[mönster](upattern
standard[mönster](udefault
prototyp[mönster](uprototype
schablon[mönster](ustencil
mall[mönster]template
typ[mönster](utype
original[mönster]ncrank
snitt[mönster]ncut
kopia[mönster](uclone
modell[mönster](upattern
skick[disciplin]nstate
ENEngelskaSVSvenska
form(v)[constitute]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
utgöra(v)[constitute]
 • utgjord
form
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
dana
 • danad
form blankett
form gestalt(u)
form(n)[document] formulär(n){n}[document]
form(v)[constitute]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
sammansätta(v)[constitute]
 • sammansatt
form(v)[objects] ge form(v)[objects]
form(v)[Plasticine]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
gestalta(v)[Plasticine]
 • gestaltad
form(n)[kind] form(n)[kind](u)
form(n)[general] form(n)[general](u)
form(v)[constitute]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
bilda(v)[constitute]
 • bildad
form(v)[develop] formas(v)[develop]
form(v)[develop] forma sig(v)[develop]
form(v)[objects]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
forma(v)[objects]
 • formad
form(v)[general]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
forma(v)[general]
 • formad
form(v)[constitute]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
forma(v)[constitute]
 • formad
form(v)[Plasticine]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
forma(v)[Plasticine]
 • formad
form(v)[constitute]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
grunda(v)[constitute]
 • grundad
form(v)[general]
 • formed
 • form
 • form
 • formed
 • formed
bilda(v)[general]
 • bildad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för formSVÖversättningar
organise[place]organisera
organize[place]ställa i ordning
classify[place]indela (i klasser)
systematize[place]systematisera
divide[place]dividera
order[place]kommendera
array[place]ställa upp
arrange[place]uppställa
physique[structure of the body]kroppsbeskaffenhet
shape[structure of the body]form(u)
figure[structure of the body]figur(u)
skeleton[structure of the body]benstomme
anatomy[structure of the body]anatomi(u)
fashion[characteristic](formalmode{n}
garb[characteristic](formalskrud(u)
kind[characteristic]hygglig
stamp[characteristic]stamp(u)
mode[characteristic]läge{n}
sort[characteristic]varietet(u)
style[characteristic]titulera