Svenska Engelska
Vänner och fiender Vänner och fiender
Vännerna Le Beau Serge
Vännäs kommun Vännäs Municipality
vänort town twinning
vänskap amiability
vänskaplig friendly
vänskapliga tal amicable number
vänskaplighet friendliness
vänskapligt friendly
vänskapsmatch friendly
vänsla cheat
vänster left-hand
Vänster och Demokrater Left and Democrats
vänster sida left
vänster- liberal
vänsteranhängare liberal
Vänsterdemokraterna Democrats of the Left
vänsterfolk leftists
Vänsterförbundet Left Alliance
vänsterhänt left-handed
Vänsterhänthet Left-handed
Vänsterkommunism Left communism
Vänsterlibertarianism Left-libertarianism
vänstern the
vänsterorienterad liberal
Vänsterpartiet Left Party
Vänsterpartiet - de gröna Left-Green Movement
vänsterprassla cheat
Vänstersocialistiska partiet Left Socialist Party
Vänstertrafik Driving on the left or right
vänstra cheat
vänta hang on
vänta med put off
vänta på wait for
vänta på körning look for business
vänta på sin tur wait one's turn
vänta sig anticipate
vänta uppe wait up
väntad due
väntade awaited
väntan wait
väntande expectant
väntar waiting
väntelista waiting list
väntetid wait
Väntevärde Expected value
vänthall waiting room
väntkur bus shelter
väntrum waiting room
väntsal waiting room
väpna arm
väpnad grupp posse
väpnare squire
väppling clover
värd host
värd att citera quotable
värd att komma i tidningen newsworthy
värd besväret worthwile
värd fördömelse damnable
Värddator Server
värde value
värdefull valuable
värdefullt valueable
värdeförändring change in value
värdelös vile
värdelös upptäckt mare's-nest
värdelöshet baseness
värdeminskning depreciation
värdepapper security
värdera estimate
värdera högt prize
värderad valued
Värderelativism Moral relativism
värdering estimate
värdering av tekniken evaluation of technology
värderingar values
värderingskriterium evaluation criterion
värderingsman assessor
värderingsmetod evaluation method
värdesaker valuables
Värdesiffra Significant figures
värdesätta recognize
Värdeteori Value theory
värdig decorous
värdigas stoop
värdighet respectability
värdigt worthily
värdinna hostess
värdinnor hostesses
värdshus pub
värdshusvärd innkeeper
värdslig wordly
värdslighet worldliness
värdväxt host
väring Varangian
värja épée
värk pain
värka hurt
värkande aching
värkar labor
värker aches
värkte ached
värld creation
Världarnas krig War of the Worlds
Världen räcker inte till The World Is Not Enough
Världen är liten-experimentet Small world experiment
Världens historia History of the world
Världens länder List of countries
Världens rikaste List of billionaires
Världens rikaste personer List of billionaires
Världens sju nya underverk New Seven Wonders of the World
Världens sju underverk Seven Wonders of the Ancient World
Världens största show The Greatest Show on Earth
världens underverk Wonder of the World
världens äldsta yrke world's oldest profession
Världsaidsdagen World AIDS Day
världsarv world heritage site
Världsbanken World Bank
världsberömd world-renowned
Världsbokdagen World Book and Copyright Day
Världsbutik Worldshop
Världscupen i backhoppning Ski jumping World Cup
Världscupen i längdåkning Cross-country skiing World Cup champions
Världscupen i nordisk kombination Nordic combined World Cup
Världscupen i skidskytte Biathlon World Cup
Världscupen i utförsåkning Alpine skiing World Cup
Världsdagen för pressfrihet World Press Freedom Day
världsdel continent
Världsdelar och kontinenter Continent
Världsdiabetesdagen World Diabetes Day
världsfrämmande otherworldly
Världshandelsorganisationen World Trade Organization
Världshälsoorganisationen World Health Organization
världsklok world-wise
världskrig world war
världskriget Great War
Världskulturmuseet Museum of World Culture
världslig mundane
världsmakt world power
Världsmiljödagen World Environment Day
Världsminne Memory of the World Programme
världsmästare world champion
världsmästerskap world cup
Världsmästerskapen i alpin skidsport FIS Alpine World Ski Championships
Världsmästerskapen i nordisk skidsport FIS Nordic World Ski Championships
Världsmästerskapen i skidskytte Biathlon World Championships
Världsmästerskapet för klubblag FIFA Club World Cup
Världsmästerskapet i fotboll för klubblag FIFA Club World Cup
Världsnaturfonden World Wide Fund for Nature
världsomfattande global
världsomsegling circumnavigation
världsomspännande global
Världsorganisationen mot tortyr World Organisation Against Torture
Världspostföreningen Universal Postal Union
världsrekord world record
Världsrekord i simning World records in swimming
Världsreligion Major religious groups
världsrymd space
Världssamhälle World government
världsstad metropolis
Världssystemteorin World-systems theory
Världstoalettorganisationen World Toilet Organization
Världsturismorganisationen World Tourism Organization
Världsungdomsdagen World Youth Day
Världsungdomsfestivalen World Festival of Youth and Students
Världsutställning Expo
världsvan urbane
världsväv WWW
värma heat
värma upp warm up
värma upp i förväg preheat
värmare heater
värmas warm
värmas upp warm up
Värmdö kommun Värmdö Municipality
värme heat
värme- thermal
värmeackumulering heat storage
värmealstrande calorific
värmeanläggning heating plant
värmebeständig heat-resistant
värmebölja heat wave
värmeelement electric heater
värmekraftanläggning thermal power plant
värmekraftverk thermal power plant
värmelagring heat storage
värmeledning central heating
Värmeledningsekvationen Heat equation
värmeledningspanna furnace
värmeljus tealight
värmelära thermodynamics
Värmemaskin Heat engine
Värmemängd Heat
värmepanna boiler
värmeplatta hot plate
värmepump heat pump
värmeslag heatstroke
värmesvallningar hot flash
värmetillförsel heat supply
värmeutslag heat rash
värmeverk utility
Värmland Värmland
Värmlands län Värmland County
värn defence
värna protect
Värnamo Värnamo Municipality
Värnamo kommun Värnamo Municipality
värnlös defenceless
Värnlösa barns dag Massacre of the Innocents
värnplikt draft
värnpliktig recruit
värpa lay eggs
värre worse
värre saker worse
värst worst
värsta worst
Värt att undvika To be avoided
värt besväret worthwhile
värv task
värva sign up
värva röster canvass
värvad enlisted
värvning recruiting
väsa bubble
väsa fram med sträv röst rasp
väsande sibilant
Väsby United FC Väsby United
väsen fuss
väsentlig relevant
väsentlig del important part
väsentlig för det hela constituent
väsentligen substantially
väsentlighet essentials
väsentligt substantially
väska bag
väsljud sibilant
väsnas make a noise
väsning hiss
vässa sharpen
vässare sharpener
väst west
väst- west
Väst-europa Western European
Väst-östlig divan West-östlicher Diwan
Västafrika West Africa
västanvind westerly
Västasiatiska mästerskapet i fotboll West Asian Football Federation Championship
Västasien Western Asia
Västazarbaijan West Azarbaijan Province
Västbanken West Bank
Västbengalen West Bengal
Västberlin West Berlin
Västberlins luftkorridor West Berlin Air Corridor
Västbosnien Autonomous Province of Western Bosnia
Väster Occident
Västerbotten Västerbotten
Västerbottens län Västerbotten County
Västergötland Västergötland
Västergötlandsklass Västergötland class submarine
Västerlandet Occident
västerländsk occidental
Västerländsk filosofi Western philosophy
Västerländskt mode History of Western fashion
västerlänning Occidental
västern western
Västernorrlands län Västernorrland County
Västerort West Stockholm
västerut westwards
Västervik Västervik Municipality
Västerviks kommun Västervik Municipality
Västerås Västerås
Västerås flygplats Stockholm-Västerås Airport
Västerås kommun Västerås Municipality
Västerås SK Fotboll Västerås SK Fotboll
Västerås stift Diocese of Västerås
Västeuropa Europe
Västeuropeisk tid Western European Time
Västeuropeiska unionen Western European Union
västficka watch pocket
Västfjordarna Westfjords
Västflandern West Flanders
Västfrankiska riket West Francia
Västfrisiska West Frisian language
västgående westbound
Västgötalagen Västgötalagen
Västgötaskolan Götaland theory
Västgötaspets Swedish Vallhund
Västindien Caribbean
västindisk caribbean
Västkazakstan West Kazakhstan Province
Västkust West Coast
Västkusthiphop West Coast hip hop
Västlaestadianism The Firstborn Laestadianism
västlig westward
Västlig grön mamba Western green mamba
Västlig kristendom Western Christianity
västlig längd longitude west
västlig vind westerly
västligast westermost
västländerna First World
Västmakterna Western Bloc
Västmanland Västmanland
Västmanlands län Västmanland County
Västmannaöarna Westman Islands
Västpreussen West Prussia
Västprovinsen Western Province
västra west
Västra Bačka West Bačka District
Västra Finlands län Western Finland
Västra Grekland West Greece
Västra Grönlandsströmmen West Greenland Current
Västra Göinge härad Göinge Western Hundred
Västra Götalands län Västra Götaland County
Västra Kapprovinsen Cape
Västra kurdistan Kurds in Syria
Västra Makedonien West Macedonia
Västra Midlands Midlands
Västra muren Western Wall
Västra skogen Västra skogen
Västra Ungerns universitet University of West Hungary
Västra öknen Western Desert
Västromerska riket Western Roman Empire
Västsahara Western Sahara
Västsaharas flagga Flag of Western Sahara
Västsibirisk laika West Siberian Laika
Västslaver West Slavs
Västslaviska språk West Slavic languages
Västtimor West Timor
Västtyskland West Germany
västvärlden First World
Väståboland Väståboland
väta wet
väta i wet
vätas wet
väte hydrogen
Vätebindning Hydrogen bond
vätebomb fusion bomb
Vätecyanid Hydrogen cyanide
väteperoxid hydrogen peroxide
Vätesulfid Hydrogen sulfide
vätska liquid
Vätskedroppmodellen Liquid drop model
Vätskeersättning Oral rehydration therapy
vätskor fluids
Vättern Vättern
väv material
väva weave
väva samman interweave
vävare weaver
vävd tapet tapestry
väveri weaving-mill
vävnad tissue
vävnadsdöd necrosis
vävning weaving
vävstol loom
vävt woven
vävt band woven band
vävtejp duct tape
växa grow
växa fortare än outgrow
växa i allt snabbare takt snowball
växa ifrån outgrow
växa in i ett jobb grow into a job
växa till accrue
växa upp grown-up
växa ur outgrow
växa åt alla håll ramble
växande growing
växel change
växel med fem hastigheter five-speed gear
växel med fyra hastigheter four-speed gear
växel med tre hastigheter three-speed gear
växel på en bil gear on a car
växelbruk crop rotation
växelförhållande correlation
växelkontor exchange-office
växelkurs exchange rate
växellåda transmission
växelmotor gearmotor
växelspak gearshift
växelspår siding
växelström alternating current
växelströmsgenerator alternator
växelverkan interplay
växelverkan mellan luft och vatten air-water interaction
växelvis alternately
växer grows
Växjö Växjö
Växjö kommun Växjö Municipality
Växjö stift Diocese of Växjö
Växjö universitet Växjö University
växla alternate
växlade shifted
växlande alternate
växlar shifts
växling exchange
växlingar vicissitudes
växlingskontor bureau de change
växlingskurs conversion rate
växt growth
växt- botanical
växt- gräsätande herbivorous
växtarter plant species
växtarv plant heritage
växtbehandling crop treatment
växtbekämpningsmedel herbicide
växtbestånd plant population
växtbiologi plant biology
Växtcell Plant cell
växtdel plant component
växte grew
växtekologi plant ecology
Växter i Harry Potter Plants in Harry Potter
växtfortplantning plant reproduction
växtfysiologi plant physiology
växtförädling plant breeding
växtgeografi geobotany
växthus greenhouse
växthuseffekt greenhouse effect
Växthuseffekten Greenhouse effect
växthusgas greenhouse gas
växthusodling greenhouse cultivation
växtkultur plant production
växtlighet vegetation
växtodling crop production
växtpatologi phytopathology
Växtriket Plant
växtsamhälle plant community
växtsjukdom plant disease
växtskadlighet phytotoxicity
växtskydd crop protection
växtskyddsmedel plant protection product
växtsociologi phytosociology
växturval plant selection
växtvärk growing pains
växtätare herbivore
våd breadth
våda danger
vådlig hazardous
våffeljärn waffle iron
våffla waffle
våg scale
våg på havet wave out on the sea
våg-partikeldualitet wave-particle duality
våga risk
vågad bold
Vågan kommun Vågan
vågar dares
vågbrytare jetty
Vågen Libra
vågform waveform
vågformig wavy
vågformighet undulation
vågfunktion wavefunction
våghals adventurer
våghalsig politik brinkmanship
vågig rough
våglinjer wavy-lines
våglängd wavelength
Våglängdsmultiplexering Wavelength-division multiplexing
våglängdsområde wave band
vågor waves
vågrät level
vågskvalp lapping
vågskål scale
vågstycke enterprise
vågsvall swell
Vågsøy kommun Vågsøy
vågtal wave number
Vågå kommun Vågå
våld force
våld i nära relationer domestic violence
våldnad ghost
våldsam turbulent
våldsam kraft violence
våldsamhet savageness
våldsamt anfall onslaught
våldsamt angrepp onslaught
våldsamt slag wallop
våldsamt tumult bedlam
våldsdåd acts of violence
våldshandling outrage
Våldsmonopol Monopoly on the legitimate use of physical force
våldsrån robbery with violence
våldta abuse
våldtäkt rape
våldtäktsman rapist
Våler Vaaler
Vålerenga IF Vålerenga IF Fotball
vålla bring
vålla besvär put out
vålla förstoppning constipate
vålla oreda disturb
vålnad specter
våm paunch
vånda distress
våndas squirm
våning apartment
våningsplan story
våningssäng bunk
vår spring
Vår Fru av berget Karmel Our Lady of Mount Carmel
Vår Gud är oss en väldig borg A Mighty Fortress is Our God
Vår vän Anne Anne of Avonlea
Vår- och höstannalerna Spring and Autumn Annals
Vår- och höstperioden Spring and Autumn Period
våra our
Våra bästa år Days of our Lives
Våra värsta år Married… with Children
Våradonis Adonis vernalis
vårblomma mayflower
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum
vård attention
vårda look after
vårdad trim
vårdagjämning vernal equinox
Vårdagjämningen Equinox
vårdare keeper
vårdhem nursing home
vårdinrättning health facility
vårdnad custody
vårdslös audacious
vårdslöshet carelessness
Våren Spring
Vårfestivalen Chinese New Year
vårfrudagen Lady Day
Vårförgätmigej Myosotis stricta
Vårgårda kommun Vårgårda Municipality
vårklynne corn salad
vårlig vernal
Vårlök Gagea
Våroffensiven Spring Offensive
Våroffer The Rite of Spring
vårrulle egg roll
vårstädning spring-cleaning
vårt our
Vårt heliga Ryssland National Anthem of Russia
Vårt land Maamme
vårta wart
vårterminen spring term
vårtid springtime
vårtor warts
vårtsvin warthog
Vårvicker Vicia lathyroides
våt wet
våt fest spree
Våt perimeter Wetted perimeter
våtarv chickweed
våtdräkt wet suit
våtmark bog
Værløse Værløse
Værløse kommun Værløse
Vélez Sársfield Club Atlético Vélez Sársfield
Vélodrome de Vincennes Vélodrome de Vincennes
Vérossaz Vérossaz
Vésztő Vésztő
Vétroz Vétroz
Vézelay Vézelay
Víctor Añino Bermúdez Vitolo Añino Bermúdez
Víctor Jara Víctor Jara
Víctor Moya Víctor Moya
Vínbúðin Vínbúð
Võrtsjärv Võrtsjärv