Svenska Engelska
viking Viking
Viking FK Viking FK
Viking metal Viking metal
Viking Stadion Viking Stadion
Viking XPRS Viking XPRS
Vikingarock Vikingarock
Vikingarännet Vikingarännet
Vikingatiden Viking Age
Vikingprogrammet Viking program
Vikingskipet Vikingskipet Olympic Arena
Vikingskipshuset Viking Ship Museum in Oslo
Vikna kommun Vikna
vikning folding
vikt stress
viktig relevant
viktigare greater
viktigaste leading
viktighet meaning
viktighetsmakare smarty-pants
viktigpetter know-it-all
viktigt urgently
Viktigt meddelande till allmänheten Emergency population warning
Viktor Victor
Viktor Amadeus II Victor Amadeus II of Sardinia
Viktor Astafjev Viktor Astafiyev
Viktor Barna Viktor Barna
Viktor Belenko Viktor Belenko
Viktor Dyk Viktor Dyk
Viktor Emanuel II Victor Emmanuel II of Italy
Viktor Emanuel III Victor Emmanuel III of Italy
Viktor Emanuel-monumentet Monument to Vittorio Emanuele II
Viktor I Pope Victor I
Viktor II Pope Victor II
Viktor III Pope Victor III
Viktor IV Antipope Victor IV
Viktor Janukovitj Viktor Yanukovych
Viktor Jusjtjenko Viktor Yushchenko
Viktor Konovalenko Viktor Konovalenko
Viktor Kortjnoj Viktor Korchnoi
Viktor Kravtjenko Victor Kravchenko
Viktor Krum Viktor Krum
Viktor Lutze Viktor Lutze
Viktor Rydberg Viktor Rydberg
Viktor Sanejev Viktor Saneyev
Viktor Suvorov Viktor Suvorov
Viktor Tichonov Viktor Tikhonov
Viktor Tjernomyrdin Viktor Chernomyrdin
Viktor Tsoj Viktor Tsoi
Viktor Ullmann Viktor Ullmann
Viktor Vasnetsov Viktor Vasnetsov
Viktor von Dankl Viktor Dankl von Krasnik
Viktor Zubkov Viktor Zubkov
Viktoria Victoria
Viktoria av Hessen-Darmstadt Princess Victoria of Hesse and by Rhine
Viktoria av Sachsen-Coburg-Saalfeld Princess Victoria of Saxe-Coburg-Saalfeld
Viktoria I av Storbritannien Victoria of the United Kingdom
Viktoria Mullova Viktoria Mullova
viktoriansk Victorian
Viktoriansk tid Victorian era
Viktoriasjön Victoria
viktsystem weight system
vikunja vicuña
vikunjaull vicuña
vila quiet
Vila do Conde Vila do Conde
vila i frid requiescat in pace
vila på rest on
vila på sina lagrar rest on one's laurels
Vila Real Vila Real
vila sig relax
vilade rested
vilande quiescent
vilar rests
vild wild
vild fauna wildlife
vild flykt stampede
vild hönsfågel grouse
vild lek romp
Vild man i Texas Flaming Star
Vild ungdom The Wild One
vild växt wild plant
vilda djur wildlife
vilda västern Wild West
Vildanden The Wild Duck
vildare wilder
vildaste wildest
vildavästernfilm western
Vilddjuren The Wild
vilde barbarian
vildfågel wildfowl
vildgås wild goose
vildhet barbarism
vildhäst bronco
Vildkaprifol European honeysuckle
vildkatt wildcat
vildmark outback
Vildmarken The Jungle