Söktermen affirmation har 3 resultat
SV Synonymer för affirmation EN Översättningar
belägg [bevis] n proof
konfirmation [bevis] (u confirmation
bekräftelse [bevis] (u confirmation
EN Engelska SV Svenska
affirmation (n) [answer] bekräftelse (n) [answer] (u)
affirmation (n) [answer] försäkran (n) [answer] (u (invariable))
affirmation (n) [answer] påstående (n) {n} [answer]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för affirmation SV Översättningar
confession [acknowledgment] bekännelse (u)
disclosure [acknowledgment] avslöjande {n}
avowal [acknowledgment] (formal erkännande {n}
declaration [acknowledgment] förklara
confirmation [acknowledgment] bekräftelse (u)
admission [acknowledgment] medgivande {n}
affidavit [avowal] edlig skriftlig försäkran
testimony [avowal] vittnesbörd
oath [avowal] svordom (u)
attestation [avowal] (formal bevittnande {n}
profession [avowal] bekännelse (u)
statement [assertion] programsats (n v)
announcement [assertion] anmälan (invariable)
pronouncement [assertion] proklamation (u)
acceptance [certification] antagande {n}
endorsement [certification] endossement {n}
sanction [certification] tillåtelse (u)
warranty [certification] garanti (u)
corroboration [certification] bestyrkande {n}
allegation [declaration] (formal anklagelse (u)