Söktermen analys har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
analys (n) [kemi] (u) assay (n) [kemi]
analys (n) [kemi] (u) analysis (n) [kemi]
analys (n) [medicin] (u) analysis (n) [medicin]
analys (n) [utforskning] (u) analysis (n) [utforskning]
analys (n) [utforskning] (u) study (n) [utforskning]
SV Svenska EN Engelska
analys (n) [utforskning] (u) exploration (n) [utforskning]
analys (u) analasis
analys (u) analysis
SV Synonymer för analys EN Översättningar
studium [granskning] n studies
studie [granskning] (u study
prov [granskning] n test
prövning [granskning] (u examination
kontroll [granskning] (u checking
översyn [granskning] overhaul
besiktning [granskning] inspection
inspektion [granskning] (u inspection
visitation [granskning] inspecting
undersökning [granskning] (u survey
dissekering [obduktion] (u dissection
autopsi [obduktion] (u autopsy
uppdelning [uppdelning i beståndsdelar] u dividing up
genomgång [uppdelning i beståndsdelar] (u passageway
utredning [uppdelning i beståndsdelar] disentanglement
granskning [uppdelning i beståndsdelar] (u examination
dissektion [uppdelning i beståndsdelar] (u dissection
utvärdering [uppdelning i beståndsdelar] (u evaluation
klargörande [undersökning] n enlightenment
utforskning [undersökning] (u exploration