Söktermen granskning har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
granskning (n) [dokument] (u) leave (n) [dokument]
granskning (u) examination
granskning (n) [allmän] (u) examination (n) [allmän]
granskning (n) [aktion] (u) review (n) [aktion]
granskning (n) [beslut] (u) review (n) [beslut]
SV Svenska EN Engelska
granskning (n) [dokument] (u) inspection (n) [dokument]
granskning (n) [dokument] (u) access (n) [dokument]
granskning (n) [allmän] (u) scrutiny (n) [allmän]
granskning (n) [allmän] (u) close examination (n) [allmän]
granskning (n) [allmän] (u) minute inspection (n) [allmän]
granskning (n) [bokföring] (u) auditing (n) [bokföring]
granskning (n) [bokföring] (u) checking (n) [bokföring]
SV Synonymer för granskning EN Översättningar
titt [beskådande] (u verstohlener Blick {m}
mönstring [besiktning] Auszug {m}
syn [besiktning] (u Sehkraft {f}
genomgång [översyn] (u Durchgang {m}
kontroll [översyn] (u Monitoring
inspektion [översyn] (u Prüfdienst
inventering [översyn] (u Bestandsaufnahme
undersökning [översyn] (u Untersuchung {f}
besiktning [översyn] Untersuchung {f}
justering [kontroll] (u Regulierung {f}
service [kontroll] (u Instandhaltung {f}
försök [rön] n Prozess {m}
experiment [rön] n Prozess {m}
mätning [rön] (u Abmessung
prov [rön] n testen
omprövning [undersökning] (u nochmalige Überlegung {f}
sållning [undersökning] (u Sieben {n}
examen [undersökning] (invariable akademischer (n)
tentamen [undersökning] Examen {n}
förhör [undersökning] n Befragung {f}