Söktermen test har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
test {n} test
test (n) [maskin] {n} test (n) [maskin]
test (n) [medicin] {n} test (n) [medicin]
test (n) [skolor - universitet] {n} test (n) [skolor - universitet]
test (n) [teknisk] {n} test (n) [teknisk]
SV Svenska EN Engelska
test (n) [maskin] {n} trial (n) [maskin]
test (n) [hår] {n} wisp (n) [hår]
SV Synonymer för test EN Översättningar
tofs [vippa] (u kwast
sudd [tofs] gum
hår [pannlugg] n haardos {m}
lugg [pannlugg] froefroe (n v adv int)
granskning [undersökning] (u rapport {n}
examen [undersökning] (invariable examen {n}
tentamen [undersökning] examen {n}
förhör [undersökning] n ondervraging {f}
prövning [undersökning] (u bezoeking
prov [försök] n examen {n}
experiment [försök] n proef {m}
EN Engelska SV Svenska
test {n} test
test (n) [maskin] {n} test (n) [maskin]
test (n) [medicin] {n} test (n) [medicin]
test (n) [skolor - universitet] {n} test (n) [skolor - universitet]
test (n) [teknisk] {n} test (n) [teknisk]
test (n) [maskin] {n} trial (n) [maskin]
test (n) [hår] {n} wisp (n) [hår]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för test SV Översättningar
trial [try-out] tillfällig
hearing [try-out] höra
audience [try-out] åhörare (u)
audition [try-out] prov {n}
principle [criterion] princip (u)
standard [criterion] fana (u)
canon [criterion] kanik (u)
pattern [standard] modell (u)
rule [standard] regel (u)
example [standard] övningsexempel (n v)
measure [standard] takt (u)
experiment [experimental program] experiment {n}
model [experimental program] utforma
prove [verify] påvisa
establish [verify] konststatera
oversee [verify] övervaka
validate [verify] (formal validera
control [verify] behärskning
study [quiz] studie (u)
question [quiz] fråga