Söktermen test har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
test {n} test
test (n) [maskin] {n} test (n) [maskin]
test (n) [medicin] {n} test (n) [medicin]
test (n) [skolor - universitet] {n} test (n) [skolor - universitet]
test (n) [teknisk] {n} test (n) [teknisk]
SV Svenska EN Engelska
test (n) [maskin] {n} trial (n) [maskin]
test (n) [hår] {n} wisp (n) [hår]
SV Synonymer för test EN Översättningar
slinga [vippa] (u loop
frans [vippa] (u fringe
tofs [vippa] (u tassel
kalufs [pannlugg] thatch
hår [pannlugg] n hair
lugg [pannlugg] fringe
mätning [prövning] (u measuring
granskning [undersökning] (u examination
utredning [undersökning] disentanglement
omprövning [undersökning] (u reappraisal
sållning [undersökning] (u sifting
examen [undersökning] (invariable exam
tentamen [undersökning] test
förhör [undersökning] n hearing
prövning [undersökning] (u examination
undersökning [testning] (u survey
rön [försök] discovery
prov [försök] n test
experiment [försök] n experiment
EN Engelska SV Svenska
test {n} test
test (n) [maskin] {n} test (n) [maskin]
test (n) [medicin] {n} test (n) [medicin]
test (n) [skolor - universitet] {n} test (n) [skolor - universitet]
test (n) [teknisk] {n} test (n) [teknisk]
test (n) [maskin] {n} trial (n) [maskin]
test (n) [hår] {n} wisp (n) [hår]

Engelska Svenska översättingar