Söktermen förhör har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
förhör (n) [skolor - universitet] {n} test (n) [skolor - universitet]
förhör {n} hearing
förhör (n) [rättsvetenskap] {n} hearing (n) [rättsvetenskap]
förhör (n) [rättsvetenskap] {n} examination (n) [rättsvetenskap]
förhör {n} quiz
SV Synonymer för förhör EN Översättningar
examen [prövning] (invariable exam
test [prövning] n test
prov [prövning] n test
granskning [undersökning] (u examination
utredning [undersökning] disentanglement
omprövning [undersökning] (u reappraisal
sållning [undersökning] (u sifting
tentamen [undersökning] test
prövning [undersökning] (u examination
utfrågning [rannsakning] (u hearing
undersökning [rannsakning] (u survey
spörsmål [förfrågan] n question
framställning [förfrågan] (u exposé
konsultation [förfrågan] (u consultation
anhållan [förfrågan] (invariable petition
bön [förfrågan] (u request
interpellation [förfrågan] (u interpellation
fråga [förfrågan] ask