Söktermen konsultation har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
konsultation (n) [medicin] (u) consultation (n) [medicin]
SV Synonymer för konsultation EN Översättningar
samtal [rådslag] n бесе́да (n v)
samråd [rådslag] n унисо́н (n)
underhandling [rådslag] перегово́ры (n v)
debatt [rådslag] (u спор (m)
diskussion [rådslag] (u диску́ссия (n v)
överläggning [rådslag] (u взве́шивание (n)
rådfrågning [överläggning] консультация (f)
konferens [rådplägning] (u конве́нт (n)
besök [rådfrågning] n прихо́д (n v adj)
spörsmål [förfrågan] n вопрос (m)
anhållan [förfrågan] (invariable запро́с (n v)
bön [förfrågan] (u тре́бование (n v)
fråga [förfrågan] задать (zadát’)
anmodan [vädjan] n запро́с (n v)