Söktermen application har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
application (n) [job] ansökan (n) {n} [job]
application (n) [request] ansökan (n) {n} [request]
application (n) [request] anmodan (n) {n} [request]
application (n) [use] användning (n) [use] (u)
application (n) [use] utnyttjande (n) {n} [use]
EN Engelska SV Svenska
application (n) [use] tillämpning (n) [use] (u)
application applikation

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för application SV Översättningar
alertness [mindfulness] rörlighet (u)
focus [mindfulness] medelpunkt (u)
concentration [mindfulness] koncentration (u)
thoroughness [mindfulness] grundlighet (u)
care [mindfulness] vård (u)
fascination [mindfulness] tjusning
attention [mindfulness] tillsyn (u)
gain [value] vinning (u)
service [value] severing
use [value] bruk {n}
usefulness [value] nytta (u)
utility [value] (formal värmeverk (n)
edge [value] brädd {f}
advantage [value] fördel (u)
relevance [bearing] relevans (u)
aptitude [bearing] lämplighet (u)
connection [bearing] samband {n}
pertinence [bearing] (formal relevans (u)
suitability [bearing] ändamålsenlighet (u)
utilization [use] (formal tillämpning (u)