Söktermen application har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
application (n) [job] ansökan (n) {n} [job]
application (n) [request] ansökan (n) {n} [request]
application (n) [request] anmodan (n) {n} [request]
application (n) [use] användning (n) [use] (u)
application (n) [use] utnyttjande (n) {n} [use]
EN Engelska SV Svenska
application (n) [use] tillämpning (n) [use] (u)
application applikation

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för application SV Översättningar
alertness [mindfulness] uppmärksamhet (u)
focus [mindfulness] fokus (u)
concentration [mindfulness] koncentration (u)
thoroughness [mindfulness] grundlighet (u)
care [mindfulness] uppmärksamhet (u)
fascination [mindfulness] fascination (u)
attention [mindfulness] uppmärksamhet (u)
gain [value]
service [value] tjänst (u)
use [value] mening (u)
usefulness [value] användbarhet (u)
utility [value] (formal tillbehör {n}
edge [value] gräns (u)
advantage [value] hjälpa
relevance [bearing] mening (u)
aptitude [bearing] lämplighet (u)
connection [bearing] anslutning (u)
pertinence [bearing] (formal relevans (u)
suitability [bearing] riktighet (u)
utilization [use] (formal användning (u)