Söktermen antagonism har 10 resultat
SVSvenskaENEngelska
antagonism(u) antagonism
antagonism(n)[allmän](u) antagonism(n)[allmän]
antagonism(n)[medicin](u) antagonism(n)[medicin]
antagonism(n)[allmän](u) opposition(n)[allmän]
SVSynonymer för antagonismENÖversättningar
konflikt[schism](utangle
kontrovers[schism](ucontroversy
slitning[schism](uabrasion
stridighet[schism](ustrife(formal)
opposition[schism](uresistance
friktion[schism](ufriction
tvedräkt[schism]discord
spänning[schism](uvoltage
polarisering[schism](upolarization
motsättning[schism](uopposition
agg[ond blod]nill-well
fiendskap[ond blod](uenmity
illvilja[ond blod](uspite
ond[ond blod]evil
groll[motsättning]ngrudge
avoghet[motsättning](uaverseness
motstånd[motsättning]nresistor
strid[motsättning](ufight
fientlighet[motsättning](uanimosity
hätskhet[fientlighet](urancour
ENEngelskaSVSvenska
antagonism antagonism(u)
antagonism(n)[general] antagonism(n)[general](u)
antagonism(n)[medicine] antagonism(n)[medicine](u)
antagonism(n)[general] motstånd(n){n}[general]
antagonism(n)[general] opposition(n)[general](u)
antagonism(n)[general] motsättning(n)[general](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för antagonismSVÖversättningar
aversion[enmity]ovilja(u)
animosity[enmity]fientlighet(u)
hostility[enmity]fiendskap(u)
dislike[enmity]tycka illa om
hatred[enmity]hat{n}
conflict[discord]konflikt(u)
strife[discord](formalkiv
friction[discord]friktion(u)
dissension[discord]split{n}
opposition[discord]stridighet(u)
antithesis[discord]motsats(u)
repulsion[aversion]repulsion(u)
abhorrence[aversion]aversion(u)
repugnance[aversion](formalmotsägelse(u)
antipathy[aversion]antiparti
resistance[opposition]motstånd{n}
contradiction[opposition]motsats(u)
counterbalance[opposition]balans(u)
blow[opposition]blåsa(u)
bitterness[animosity]skärpa(u)