Söktermen binda någon till har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
binda någon till (v)[löfte] tie someone down to (v)[löfte]

SVEN Översättningar för binda

binda
 • bunden
bind
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
binda (v)[böcker]
 • bunden
bind (v)[böcker]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
binda (v)[familj]
 • bunden
bind (v)[familj]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
binda (v)[förplikta]
 • bunden
bind (v)[förplikta]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
binda (v)[knyta ihop]
 • bunden
bind (v)[knyta ihop]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
binda (v)[löfte]
 • bunden
bind (v)[löfte]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
binda (v)[förplikta]
 • bunden
obligate (v)[förplikta](formal)
 • obligated
 • obligate
 • obligate
 • obligated
 • obligated
binda (v)[familj]
 • bunden
tie (v)[familj]
 • tied
 • tie
 • tie
 • tied
 • tied
binda (v)[rep]
 • bunden
tie (v)[rep]
 • tied
 • tie
 • tie
 • tied
 • tied
binda (v)[rep]
 • bunden
knot (v)[rep]
 • knotted
 • knot
 • knot
 • knotted
 • knotted

SVEN Översättningar för någon

någon (o)[indefinit pronomen - mask.] someone (o)[indefinit pronomen - mask.]
någon (a)[indefinit determinant] some (a)[indefinit determinant]
någon (a)[indefinit determinant] a (a)[indefinit determinant]
någon anyone
någon (o)[indef. pron. - frågor] anyone (o)[indef. pron. - frågor]
någon (o)[indef. pron. - nekande meningar] anyone (o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n)[some person] someone (pronoun n)[some person]
någon (o)[indef. pron. - frågor] anybody (o)[indef. pron. - frågor]
någon (o)[indef. pron. - nekande meningar] anybody (o)[indef. pron. - nekande meningar]
någon (pronoun n)[some unspecified person] somebody (pronoun n)[some unspecified person]

SVEN Översättningar för till

till (o)[allmän] to (o)[allmän]
till (o)[destination] to (o)[destination]
till (o)[förorsakande] to (o)[förorsakande]
till (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
till (o)[indirekt objekt] to (o)[indirekt objekt]
till (o)[nå ända till] to (o)[nå ända till]
till (o)[riktning] to (o)[riktning]
till (o)[till och med] to (o)[till och med]
till by
till (prep adj)[for the purpose of] toward (prep adj)[for the purpose of]