Söktermen Bruno Björn och Benny Burro har ett resultat
Hoppa till

SVEN Översättningar för bruno

Bruno (proper)[male given name](proper) Bruno (proper)[male given name]

SVEN Översättningar för björn

björn (n)[zoologi](u) bear (n)[zoologi]
björn (u) dun
björn (u) bear

SVEN Översättningar för och

och too
och as well as
och (o)[plus] and also (o)[plus]
och in addition to
och (o)[plus] plus (o)[plus]
och and
och (o)[konjunktion] and (o)[konjunktion]
och (int)[reply of indifference] so what (int)[reply of indifference]
och together with