Söktermen as well as har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
as well as (o) [besides] utom (o) [besides]
as well as (o) [besides] förutom (o) [besides]
as well as liksom
as well as (o) [general] såväl ... som (o) [general]
as well as (o) [general] både ... och (o) [general]
EN Engelska SV Svenska
as well as (o) [besides] utöver (o) [besides]
as well as och
as well as ävensom

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för well

well (o) [interjection] nåväl (o) [interjection]
well (o) [interjection] nåja (o) [interjection]
well väl
well (o) [degree] väl (o) [degree]
well (o) [interjection] alltså (o) [interjection]
well källa (u)
well (o) [degree] mycket (o) [degree]
well (o) [general] utmärkt (o) [general]
well (a) [health] frisk (a) [health]
well brunn (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för as well as SV Översättningar
including [in addition to] inkluderande
together with [in addition to] jämte
aside from [over and above] jämte
beyond [over and above] utom
apart from [over and above] isär
else [over and above] annat
besides [over and above] för resten
additionally [addition] dessutom
as well [addition] tillika
moreover [addition] för övrigt
further [addition] vidare
too [addition] ock