Söktermen apart from har 7 resultat
ENEngelskaSVSvenska
apart from(o)[general] bortsett från(o)[general]
apart from(o)[general] frånsett(o)[general]
apart from(o)[besides] utom(o)[besides]
apart from(o)[besides] förutom(o)[besides]
apart from(o)[besides] jämte(o)[besides]
ENEngelskaSVSvenska
apart from isär
apart from(o)[besides] utöver(o)[besides]

ENSVÖversättningar för apart

apart(o)[general] isär(o)[general]
apart(o)[objects] isär(o)[objects]
apart(o)[general] i bitar(o)[general]
apart(o)[objects] ifrån varandra(o)[objects]
apart(o)[aside] åt sidan(o)[aside]
apart(o)[aside] undan(o)[aside]
apart(o)[aside] bort(o)[aside]

ENSVÖversättningar för from

from från
from(o)[origin] från(o)[origin]
from(o)[place] från(o)[place]
from(o)[time] från(o)[time]
from(prep)[with the origin, starting point or initial reference of or at] från(prep)[with the origin, starting point or initial reference of or at]
from(o)[time] från och med(o)[time]
from(o)[origin] komma från(o)[origin]
from ifrån
from ur{n}

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för apart fromSVÖversättningar
saving[but](formalspara
excepting[but]med uteslutande av
without[but]utan
aside from[but]jämte
excluding[but]exklusive
except[but]göra undantag för
as well as[over and above]ävensom
beyond[over and above]utom
else[over and above]annat
besides[over and above]för resten
outermost[farthest]längst ut
extreme[farthest]ytterst
farther[farthest]längre
outside[farthest]yttersida