Söktermen from har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
from (a) [religion] devout (a) [religion]
from (a) [religion] pious (a) [religion]
from (a) [djur] tame (a) [djur]
from (a) [djur] docile (a) [djur]
from (a) [djur] gentle (a) [djur]
SV Svenska EN Engelska
from (a) [religion] devotional (a) [religion]
from devour
from pious
SV Synonymer för from EN Översättningar
förtroendefull [öppenhjärtig] trusting
tillitsfull [öppenhjärtig] reliant
ärlig [öppenhjärtig] honest
uppriktig [öppenhjärtig] frank
rättfram [öppenhjärtig] frank
sveklös [öppenhjärtig] guileless
okonstlad [öppenhjärtig] artless
omisstänksam [öppenhjärtig] unsuspecting
harmlös [öppenhjärtig] harmless
lättrogen [öppenhjärtig] credulous
frågande [öppenhjärtig] interrogative
barnslig [öppenhjärtig] childish
trohjärtad [öppenhjärtig] ingenuous
foglig [hörsam] docile
väluppfostrad [hörsam] mannerly
disciplinerad [hörsam] disciplined
villig [hörsam] willing
lydig [hörsam] docile
hygglig [hovsam] decent
lindrig [hovsam] slight
EN Engelska SV Svenska
from (a) [religion] devout (a) [religion]
from (a) [religion] pious (a) [religion]
from (a) [djur] tame (a) [djur]
from (a) [djur] docile (a) [djur]
from (a) [djur] gentle (a) [djur]
from (a) [religion] devotional (a) [religion]
from devour
from pious

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för from SV Översättningar
away [departure] bort
hence [departure] härav
onward [departure] framlänges
out [departure] ut
on [departure] vid
outward [departure] utanför
out of sight [departure] utom sikte
from within [part of speech] inifrån
out of [part of speech] ur {n}