Söktermen alltså har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
alltså (o) [grund] hence (o) [grund]
alltså thus
alltså (adv) [as a result] thus (adv) [as a result]
alltså (o) [grund] thus (o) [grund]
alltså (o) [grund] therefore (o) [grund]
SV Svenska EN Engelska
alltså (o) [grund] so (o) [grund]
alltså (o) [interjektion] well (o) [interjektion]
alltså (o) [interjektion] and then (o) [interjektion]
alltså consequently
SV Synonymer för alltså EN Översättningar
därför [således] perché
följaktligen [således] pertanto
i så fall [under sådana förhållanden] allora
sålunda [under sådana förhållanden] pertanto
eftersom [under sådana förhållanden] poiché
således [under sådana förhållanden] pertanto
[under sådana förhållanden] quando
[följaktligen] così