Söktermen alltså har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
alltså (o) [grund] hence (o) [grund]
alltså thus
alltså (adv) [as a result] thus (adv) [as a result]
alltså (o) [grund] thus (o) [grund]
alltså (o) [grund] therefore (o) [grund]
SV Svenska EN Engelska
alltså (o) [grund] so (o) [grund]
alltså (o) [interjektion] well (o) [interjektion]
alltså (o) [interjektion] and then (o) [interjektion]
alltså consequently
SV Synonymer för alltså EN Översättningar
därför [således] entsprechend
följaktligen [således] entsprechend
ergo [således] ergo
i så fall [under sådana förhållanden] dann
sålunda [under sådana förhållanden] also
eftersom [under sådana förhållanden] da
således [under sådana förhållanden] entsprechend
[under sådana förhållanden] doch
fördenskull [följaktligen] darob
på grund därav [följaktligen] infolgedessen
till följd därav [följaktligen] infolgedessen
[följaktligen] derartig