Söktermen alltså har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
alltså (o) [grund] hence (o) [grund]
alltså thus
alltså (adv) [as a result] thus (adv) [as a result]
alltså (o) [grund] thus (o) [grund]
alltså (o) [grund] therefore (o) [grund]
SV Svenska EN Engelska
alltså (o) [grund] so (o) [grund]
alltså (o) [interjektion] well (o) [interjektion]
alltså (o) [interjektion] and then (o) [interjektion]
alltså consequently
SV Synonymer för alltså EN Översättningar
därför [således] therefore
följaktligen [således] thus
i så fall [under sådana förhållanden] in that case
sålunda [under sådana förhållanden] thus
eftersom [under sådana förhållanden] for
således [under sådana förhållanden] thus
[under sådana förhållanden] when
[följaktligen] sooo (adv)