Söktermen in addition to har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
in addition to (o) [besides] utom (o) [besides]
in addition to (o) [besides] förutom (o) [besides]
in addition to (o) [besides] utöver (o) [besides]
in addition to och

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

EN SV Översättningar för addition

addition (n) [enclosure] tillägg (n) {n} [enclosure]
addition (n) [supplement] tillägg (n) {n} [supplement]
addition (n) [enclosure] bilaga (n) [enclosure] (u)
addition addition (u)
addition (n) [mathematics] addition (n) [mathematics] (u)
addition (n) [supplement] supplement (n) {n} [supplement]

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för in addition to SV Översättningar
besides [accompanying] för resten
side by side [accompanying] utmed varandra
accompanying [along with] tillhörande