Söktermen can har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
can (v)[permission]
 • can
 • can
 • could
 • could
(v)[permission]
 • fången
can (n)[beverages] burk (n)[beverages](u)
can (n)[crime] burk (n)[crime](u)
can (n)[food] burk (n)[food](u)
can kanna (u)
EN Engelska SV Svenska
can (v n)[a container used to carry and dispense water for plants] kanna (v n)[a container used to carry and dispense water for plants](u)
can (v)[food]
 • can
 • can
 • could
 • could
konservera (v)[food]
 • konserverad
can (n)[crime] kåk (n)[crime](u)
can kunna
can (v)[auxiliary verb] kunna (v)[auxiliary verb]
can (v)[permission] kunna (v)[permission]
can (v)[food] lägga in (v)[food]
can (n)[crime] fängelse (n){n}[crime]
can (n)[crime]
 • can
 • can
 • could
 • could
finka (n)[crime](u (informal))
 • finkad
can (n)[crime]
 • can
 • can
 • could
 • could
kurra (n)[crime](u (informal))
 • kurrad
can (v n)[a container used to carry and dispense water for plants] vattenkanna (v n)[a container used to carry and dispense water for plants](u)

Engelska Svenska översättingar