Söktermen put up har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
put up (v) [tent] slå upp (v) [tent]
put up (v) [election] föreslå (v) [election]
put up (v) [election] ställa upp som kandidat (v) [election]
put up (v) [hair] sätta upp (v) [hair]
put up (v) [notice] sätta upp (v) [notice]
EN Engelska SV Svenska
put up (v) [objects] sätta upp (v) [objects]
put up (v) [prices] höja (v) [prices]
put up (v) [prices] driva upp (v) [prices]
put up (v) [notice] hänga upp (v) [notice]
put up (v) [objects] hänga upp (v) [objects]
put up (v) [objects] upphänga (v) [objects]
put up (v) [accommodation] hysa (v) [accommodation]
put up montera
put up (v) [accommodation] härbärgera (v) [accommodation]

EN SV Översättningar för put

put (v) [movement] sticka (v) [movement] (informal)
put (v) [movement] stoppa (v) [movement]
put (v) [words] uttrycka (v) [words]
put (v) [objects] lägga (v) [objects]
put placera
put (v) [objects] sätta (v) [objects]
put (v) [objects] ställa (v) [objects]
put (n) [Stock Market] säljoption (n) [Stock Market] (u)

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices] höja (v) [prices]
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för put up SV Översättningar
preserve [activity] sylta (u)
keep [activity] utfodra
bottle [activity] butelj
can [activity] kanna (u)
feed [lodge] (informal mata
accommodate [lodge] (formal anpassa
board [lodge] tilja
house [lodge] hysa
care for [lodge] bekymra sig om
bed [lodge] bädd
lodge [accommodation] inhysa
fabricate [build] uppfinna
construct [build] anlägga
raise [build] upprätta
erect [build] resa upp
stand [set up] ställ {n}
build up [set up] bebygga
assemble [set up] dra samman