Söktermen closing down of firm har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för closing

closing (a) [general] slut- (a) [general]
closing (n) [action] stängning (n) [action] (u)
closing (n) [business company] stängning (n) [business company] (u)
closing stänger

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för firm

firm (a) [behavior] bestämd (a) [behavior]
firm (a) [behavior] fast (a) [behavior]
firm (a) [position] fast (a) [position]
firm (a) [solid] fast (a) [solid]
firm (a) [behavior] orubblig (a) [behavior]
firm (a) [behavior] beslutsam (a) [behavior]
firm (a) [behavior] ståndaktig (a) [behavior]
firm (a) [intention] säker (a) [intention]
firm firmor
firm (n) [business company] företag (n) {n} [business company]