Söktermen cohere har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
cohere (v) [reasoning] ha sammanhang (v) [reasoning]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cohere SV Översättningar
hang [stick] hänga
cling to [stick] klamra sig fast intill
hold [stick] inneha
fasten [stick] häfta
attach [stick] bifoga
cleave [stick] klyva
adhere [stick] hålla fast
conform [correspond] anpassa
harmonize [correspond] bringa i överensstämmelse
agree [correspond] överensstämma
tally [correspond] räkna
accord [correspond] medge
concur [correspond] (formal sammanträffa
follow [make sense] följa
relate [make sense] (formal anknyta
cohesion [make sense] kohesion (u)
cling [stick together] sitta fast
bind [stick together] förbinda
fuse [stick together] stubintråd (u)
abide [state] vänta