Söktermen Dean har 4 resultat
EN Engelska SV Svenska
dean (n) [schools - universities] dekan (n) [schools - universities] (u)
dean prost
dean dekanus
dean domprost

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för dean SV Översättningar
head [person] överhuvud
principal [person] huvudsakligen
president [person] ordförande (u)
boss [person] (informal förman (u)
king [person] konung
pilot [person] lotsa
vanguard [person] tät
lead [person] bly {n}
chief [head] förnämst
administrator [head] administratör (u)
chieftain [head] hövding (u)
leader [head] ledarinna (u)
minister [ecclesiastic official] statsråd
legislator [dignitary] lagstiftare (u)
authority [dignitary] befogenhet
innovator [dignitary] förnyare (u)