Söktermen en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk (proverb) [aphorism] (proverb) a chain is only as strong as its weakest link (proverb) [aphorism] (proverb)

SV EN Översättningar för en

en (a) [indefinit determinant] some (a) [indefinit determinant]
en (o) [opersonlig] you (o) [opersonlig]
en (a) [allmän] one (a) [allmän]
en (a) [grundtal] one (a) [grundtal]
en (o) [grundtal] one (o) [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] one (a) [indefinit determinant]
en (a) [indefinit determinant] a certain (a) [indefinit determinant]
en a
en (a) [indefinit determinant] a (a) [indefinit determinant]
en (o) [obestämd artikel] a (o) [obestämd artikel]

SV EN Översättningar för kedja

kedja (u)
 • kedjad
chain
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
kedja (n) [allmän] (u)
 • kedjad
chain (n) [allmän]
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained

SV EN Översättningar för är

SV EN Översättningar för aldrig

åldrig old
åldrig (a) [allmän] old (a) [allmän]
åldrig (a) [allmän] aged (a) [allmän]

SV EN Översättningar för än

än (conj prep adv) [Introduces a comparison] than (conj prep adv) [Introduces a comparison]
än (o) [jämförelse] than (o) [jämförelse]
än even
än than
än still
än yet

SV EN Översättningar för dess

dess its
dess (a) [poss. bestämningsord - pl.] its (a) [poss. bestämningsord - pl.]
dess (a) [poss. bestämningsord - sg.] its (a) [poss. bestämningsord - sg.]
dess (o) [poss. pron. - sg.] its (o) [poss. pron. - sg.]

SV EN Översättningar för länk

länk (n) [förbindelse] (u) connection (n) [förbindelse]
länk (n) [förbindelse] (u) link (n) [förbindelse]
länk (n) [kedja] (u) link (n) [kedja]
länk (n) [förbindelse] (u) liaison (n) [förbindelse]
länk (u) chain
länk (u) link