Söktermen estate har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
estate (n) [law] besittning (n) [law] (u)
estate (n) [area of land under single ownership] egendom (n) [area of land under single ownership] (u)
estate (n) [law] egendom (n) [law] (u)
estate (n) [area of land under single ownership] äga (n) [area of land under single ownership]
estate (n) [law] domän (n) [law] (u)
EN Engelska SV Svenska
estate (n) [law] gods (n) {n} [law]
estate (n) [law] jordegendom (n) [law] (u)
estate (n) [inheritance] dödsbo (n) {n} [inheritance]
estate (n) [inheritance] kvarlåtenskap (n) [inheritance] (u)
estate gård
estate ägor
estate lantegendom
estate stärbhus

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för estate SV Översättningar
property [land] ägodel
acreage [land] areal
possessions [land] besittningar (up)
security [land] trygghetskänsla (n)
holding [land] håller
inheritance [possessions] testamentarisk gåva (u)
wealth [possessions] välstånd {n}
fortune [possessions] tillfällighet (u)
rank [position] yppig
standing [position] står
station [position] förlägga
state [position] tillstånd {n}
credit [financial standing] heder
position [financial standing] sätta på rätt plats
footing [financial standing] fotfäste {n}
assets [financial standing] tillgångar (up)
condition [financial standing] villkor {n}
heritage [inheritance] arv {n}
birthright [inheritance] förstfödslorätt (u)
legacy [inheritance] arv {n}