Söktermen fastän har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
fastän (adv conj) [although] though (adv conj) [although]
fastän (o) [konjunktion] though (o) [konjunktion]
fastän although
fastän (o) [även om] although (o) [även om]
fastän (conj) [although] even though (conj) [although]
SV Svenska EN Engelska
fastän (o) [även om] even though (o) [även om]
fastän (n conj v) [although] while (n conj v) [although]
fastän (o) [medgivande] while (o) [medgivande]
fastän though
SV Synonymer för fastän EN Översättningar
därtill [också] to boot
likaledes [också] similarly
till och med [också] until and including
även [också] AKA
oaktat [ehuru] notwithstanding
ehuru [trots att] albeit
fast [trots att] but
även om [trots att] even though