Söktermen låta påskina har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
låta påskina (v) [förslag] imply (v) [förslag]
låta påskina give out

SV EN Översättningar för låta

låta (v) [utseende]
 • låten
read (v) [utseende]
 • read
 • read
 • read
 • read
 • read
låta (v) [To allow]
 • låten
suffer (v) [To allow]
 • suffered
 • suffer
 • suffer
 • suffered
 • suffered
låta (v) [utseende]
 • låten
sound (v) [utseende]
 • sounded
 • sound
 • sound
 • sounded
 • sounded
låta (v) [tillåtelse]
 • låten
allow (v) [tillåtelse]
 • allowed
 • allow
 • allow
 • allowed
 • allowed
låta
 • låten
permit
 • permitted
 • permit
 • permit
 • permitted
 • permitted
låta (v) [tillåtelse]
 • låten
permit (v) [tillåtelse]
 • permitted
 • permit
 • permit
 • permitted
 • permitted
låta
 • låten
let
 • let
 • let
 • let
 • let
 • let
låta (v) [tillåtelse]
 • låten
let (v) [tillåtelse]
 • let
 • let
 • let
 • let
 • let
låta (v) [tillåtelse] grant permission to (v) [tillåtelse]
låta
 • låten
sound
 • sounded
 • sound
 • sound
 • sounded
 • sounded

SV EN Översättningar för påskina

påskina
 • påskinen
pretend
 • pretended
 • pretend
 • pretend
 • pretended
 • pretended
SV Synonymer för låta påskina EN Översättningar
spela [ge sig sken av] enact (formal)
hyckla [ge sig sken av] dissemble (formal)
föregiva [ge sig sken av] pretend
göra sig till [ge sig sken av] pose
simulera [ge sig sken av] simulate
förställa sig [ge sig sken av] dissimulate (formal)
insinuera [låta förstå] insinuate
visa på [låta förstå] indicate
indikera [låta förstå] indicate
vittna om [låta förstå] be a witness of
snudda vid [låta förstå] touch
anspela på [låta förstå] refer to
skissera [låta förstå] delineate
markera [låta förstå] highlight
antyda [låta förstå] insinuate
skylla på [anföra] blame
ursäkta sig med [anföra] plead
uppge [anföra] give up
påstå [skylla på] allege (formal)
andraga [skylla på] state