Söktermen spela har 23 resultat
SV Svenska EN Engelska
spela (v) [teater]
 • spelad
play (v) [teater]
 • played
 • play
 • play
 • played
 • played
spela (v) [pengar]
 • spelad
gamble (v) [pengar]
 • gambled
 • gamble
 • gamble
 • gambled
 • gambled
spela
 • spelad
gamble
 • gambled
 • gamble
 • gamble
 • gambled
 • gambled
spela (v) [teater] play the role of (v) [teater]
spela (v) [musik - instrument] play on (v) [musik - instrument]
SV Svenska EN Engelska
spela (v) [bedrägeri]
 • spelad
dissimulate (v) [bedrägeri] (formal)
 • dissimulated
 • dissimulate
 • dissimulate
 • dissimulated
 • dissimulated
spela (v) [bedrägeri]
 • spelad
dissemble (v) [bedrägeri] (formal)
 • dissembled
 • dissemble
 • dissemble
 • dissembled
 • dissembled
spela (v) [bedrägeri]
 • spelad
fake (v) [bedrägeri]
 • faked
 • fake
 • fake
 • faked
 • faked
spela (v) [bedrägeri]
 • spelad
feign (v) [bedrägeri]
 • feigned
 • feign
 • feign
 • feigned
 • feigned
spela (v) [bedrägeri]
 • spelad
pretend (v) [bedrägeri]
 • pretended
 • pretend
 • pretend
 • pretended
 • pretended
spela (v) [förklädnad] act as (v) [förklädnad]
spela (v) [musik]
 • spelad
execute (v) [musik]
 • executed
 • execute
 • execute
 • executed
 • executed
spela (v) [bedrägeri]
 • spelad
act (v) [bedrägeri]
 • acted
 • act
 • act
 • acted
 • acted
spela (v) [sport]
 • spelad
play (v) [sport]
 • played
 • play
 • play
 • played
 • played
spela (v) [musik - instrument]
 • spelad
play (v) [musik - instrument]
 • played
 • play
 • play
 • played
 • played
spela (v) [musik]
 • spelad
play (v) [musik]
 • played
 • play
 • play
 • played
 • played
spela (v) [förklädnad]
 • spelad
play (v) [förklädnad]
 • played
 • play
 • play
 • played
 • played
spela
 • spelad
play
 • played
 • play
 • play
 • played
 • played
spela (v) [to act the part of; to play]
 • spelad
enact (v) [to act the part of; to play] (formal)
 • enacted
 • enact
 • enact
 • enacted
 • enacted
spela (v) [teater]
 • spelad
enact (v) [teater] (formal)
 • enacted
 • enact
 • enact
 • enacted
 • enacted
spela (v) [teater]
 • spelad
perform (v) [teater]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
spela (v) [musik]
 • spelad
perform (v) [musik]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
spela (v) [teater]
 • spelad
act (v) [teater]
 • acted
 • act
 • act
 • acted
 • acted
SV Synonymer för spela EN Översättningar
drilla [leka på strängarna] trill
gnola [leka på strängarna] hum
låta påskina [ge sig sken av] give out
hyckla [ge sig sken av] dissemble (formal)
föregiva [ge sig sken av] pretend
göra sig till [ge sig sken av] pose
simulera [ge sig sken av] simulate
förställa sig [ge sig sken av] dissimulate (formal)
tänka sig [låtsas vara] fancy
antaga [låtsas vara] accept
leka [låtsas vara] frolic
markera [antyda] highlight
klinga [ringa] clink (slang)
pingla [ringa] tinkle
kråma sig [agera] prance about
filma [agera] film
posera [agera] pose
affektera [låtsa] pretend
tralla [uppstämma en sång] trolley
nynna [uppstämma en sång] croon