Söktermen Latter Day Church of Christ har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för latter

latter (a) [person] (formal) senare (a) [person]
latter (a) [time] (formal) sista (a) [time]
latter (n) [objects - neutral] (formal) det sista (n) [objects - neutral] (invariable)
latter (n) [objects - neutral] (formal) det sistnämnda (n) [objects - neutral] (invariable)
latter (n) [things] (formal) det sistnämnda (n) [things] (invariable)
latter (n) [things] (formal) den sistnämnda (n) [things] (invariable)
latter (n) [things] (formal) den senare (n) [things] (invariable)
latter (n) [things] (formal) det senare (n) [things] (invariable)

EN SV Översättningar för day

day dag (u)
day (n) [calendar] dag (n) [calendar] (u)
day (n v) [part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.] dag (n v) [part of a day period which one spends at one’s job, school, etc.] (u)
day (n) [period] dag (n) [period] (u)
day dygn {n}

EN SV Översättningar för church

church kyrka (u)
church (n) [religion] kyrka (n) [religion] (u)

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för christ

Christ Kristus (invariable)
Christ (n) [religion] Kristus (n) [religion] (invariable)
Christ Herr (u)
Christ Messias (invariable)
Christ Herren