Söktermen likewise har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
likewise (o) [also] också (o) [also]
likewise (o) [also] likaså (o) [also]
likewise (o) [also] dessutom (o) [also]
likewise (o) [general] på samma sätt (o) [general]
likewise (o) [general] likaledes (o) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för likewise SV Översättningar
too [addition] ock
as well [addition] tillika
moreover [addition] för övrigt
plus [addition] plustecken {n}
even [addition] afton (u)
in addition [addition] för övrigt
additionally [addition] dessutom
also [addition] också
similarly [agreement] likaledes
equally [agreement] jämlikt
alike [agreement] liknande
besides [similarly] för resten
furthermore [similarly] för övrigt
anyway [furthermore] hursomhelst
the same [an identical item] densamme
agreement [an identical item] samtycke {n}
ditto [an identical item] detsamma
along [in addition] längs