Söktermen pronounce against har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
pronounce against (v) [law] uttala sig mot (v) [law]

EN SV Översättningar för pronounce

pronounce (v) [statement] förklara (v) [statement]
pronounce (v) [words] uttala (v) [words]
pronounce (v) [statement] deklarera (v) [statement]
pronounce avkunna

EN SV Översättningar för against

against (o) [contra] mot (o) [contra]
against (o) [general] mot (o) [general]
against (o) [suggestion] mot (o) [suggestion]
against (o) [comparison] i förhållande till (o) [comparison]
against (o) [contra] emot (o) [contra]
against (o) [general] emot (o) [general]
against (o) [suggestion] emot (o) [suggestion]
against (o) [contra] gentemot (o) [contra]
against (o) [contra] kontra (o) [contra]
against (o) [comparison] i jämförelse med (o) [comparison]