Söktermen Rage Against the Machine har 2 resultat

EN SV Översättningar för rage

rage (n) [emotional condition] ursinne (n) {n} [emotional condition]
rage förbittring (u)
rage (v) [feelings]
 • raged
 • rage
 • rage
 • raged
 • raged
rasa (v) [feelings]
 • rasad
rage (v) [storm]
 • raged
 • rage
 • rage
 • raged
 • raged
rasa (v) [storm]
 • rasad
rage (v) [feelings] vara rasande (v) [feelings]
rage (v) [feelings] vara arg (v) [feelings]
rage (v) [feelings] vara förbannad (v) [feelings]
rage (n) [emotional condition] raseri (n) {n} [emotional condition]
rage ilska (u)

EN SV Översättningar för against

against (o) [contra] mot (o) [contra]
against (o) [general] mot (o) [general]
against (o) [suggestion] mot (o) [suggestion]
against (o) [comparison] i förhållande till (o) [comparison]
against (o) [contra] emot (o) [contra]
against (o) [general] emot (o) [general]
against (o) [suggestion] emot (o) [suggestion]
against (o) [contra] gentemot (o) [contra]
against (o) [contra] kontra (o) [contra]
against (o) [comparison] i jämförelse med (o) [comparison]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för machine

machine (n) [general] maskin (n) [general] (u)