Söktermen settle down har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
settle down (v) [emotional behavior] etablera sig (v) [emotional behavior]
settle down (v) [household] slå sig till ro (v) [household]
settle down hamna
settle down bosätta sig

EN SV Översättningar för settle

settle betala
settle (v) [subject] göra upp (v) [subject]
settle (v) [subject] slutföra (v) [subject]
settle (v) [discussion] avgöra (v) [discussion]
settle (v) [subject] avgöra (v) [subject]
settle ordna
settle (v) [problem] klara av (v) [problem]
settle bebygga
settle (v) [dispute] göra slut på (v) [dispute]
settle bilägga

EN SV Översättningar för down

down (o) [direction] nedåt (o) [direction]
down utför
down (o) [position] ned (o) [position]
down (o) [quantity] ned (o) [quantity]
down (o) [money] kontant (o) [money]
down (a) [feelings] nedslagen (a) [feelings]
down (a) [feelings] modfälld (a) [feelings]
down (a) [feelings] slokörad (a) [feelings]
down (a) [feelings] ledsen (a) [feelings]
down (a) [feelings] förkrossad (a) [feelings]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för settle down SV Översättningar
land [alight] land {n}
roost [alight] hönshus {n}
sit [alight] sitta
balance [alight] jämvikt (u)
poise [alight] balansera
perch [alight] pinne (u)
cuddle [snuggle] kela med
burrow [snuggle] jordkula
huddle [snuggle] massa (u)
snug [snuggle] bekväm
nestle [snuggle] kura ihop