Söktermen shaky har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
shaky svag
shaky skakande
shaky (a) [old age] skälvande (a) [old age]
shaky (a) [old age] darrig (a) [old age]
shaky (a) [old age] skakig (a) [old age]
EN Engelska SV Svenska
shaky skral
shaky (a) [stability] ostadig (a) [stability]
shaky (a) [stability] ranglig (a) [stability]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för shaky SV Översättningar
unsure [weak] osäker
wavering [weak] vacklan
wobbly [weak] vacklande
rootless [weak] rotlös
insecure [weak] vacklande
suspect [questionable] misstänka
dubious [questionable] tvivelaktig
furtive [questionable] oförmärkt
shady [questionable] skum {n}
untrustworthy [questionable] opålitlig
strange [questionable] märkvärdig
suspicious [questionable] misstänkt
dazed [intoxicated] yrvaken
dizzy [intoxicated] snurrig
drunken [intoxicated] full
tired [intoxicated] trött
muddled [intoxicated] virrig
confused [intoxicated] virrig
groggy [intoxicated] (informal ostadig
tentative [tenuous] försöks-