Söktermen Unidentified flying object har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
Unidentified flying object Ufo

EN SV Översättningar för unidentified

unidentified (a) [general] oidentifierad (a) [general]
unidentified (adj) [not identified] oidentifierad (adj) [not identified]

EN SV Översättningar för flying

flying (a) [general] flygande (a) [general]
flying flygning (u)

EN SV Översättningar för object

object (n) [purpose] avsikt (n) [purpose] (u)
object (n) [purpose] syfte (n) {n} [purpose]
object (n) [purpose] mål (n) {n} [purpose]
object (n) [purpose] mening (n) [purpose] (u)
object (n) [objects] sak (n) [objects] (u)
object föremål {n}
object (n) [objects] artikel (n) [objects] (u)
object (n) [objects] ting (n) {n} [objects]
object tingest (u)
object (v) [general]
  • objected
  • object
  • object
  • objected
  • objected
invända (v) [general]
  • invänd