Söktermen syfte har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
syfte (n) [avsikt] {n} end (n) [avsikt]
syfte (n) [mål] {n} end (n) [mål]
syfte (n) [avsikt] {n} intention (n) [avsikt]
syfte (n) [framtid] {n} intention (n) [framtid]
syfte (n) [avsikt] {n} purpose (n) [avsikt]
SV Svenska EN Engelska
syfte (n) [framtid] {n} purpose (n) [framtid]
syfte (n) [mål] {n} purpose (n) [mål]
syfte (n) [avsikt] {n} object (n) [avsikt]
syfte {n} aim
syfte (n) [avsikt] {n} aim (n) [avsikt]
syfte (n) [mål] {n} target (n) [mål]
syfte (n v) [(figurative) primary effort] {n} thrust (n v) [(figurative) primary effort]
SV Synonymer för syfte EN Översättningar
tanke [mening] (u размышле́ние (n)
tendens [mening] (u ход (m)
baktanke [mening] (u скры́тый моти́в (n)
spekulation [mening] (u спекули́рование (n)
uträkning [mening] (u расчёт (n v)
slut [slutpunkt] n вы́работанный (adj)
gräns [slutpunkt] (u лими́т (n)
destination [slutpunkt] (u пункт (m)
föresats [slutpunkt] уло́вка (n)
mål [slutpunkt] n гол (n)
mening [avsikt] (u фра́за (n v)
drivkraft [bevekelsegrund] (u драйв (v n)
anledning [bevekelsegrund] (u за что́ (adv n)
orsak [bevekelsegrund] (u основа́ние (n v)
determinant [bevekelsegrund] (u детермина́нт (n)
strävan [utvecklingslinje] (u (invariable) стремление (nt)
benägenhet [utvecklingslinje] (u тенде́нция (n v)
riktning [utvecklingslinje] (u направле́ние (n v)
utsikt [mål] (u предви́дение (n)
sikte [mål] n наме́рение (n v init)