Söktermen avsikt har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
avsikt (n) [syfte] (u) end (n) [syfte]
avsikt (u) intention
avsikt (n) [framtid] (u) intention (n) [framtid]
avsikt (n) [planer] (u) intention (n) [planer]
avsikt (n) [syfte] (u) intention (n) [syfte]
SV Svenska EN Engelska
avsikt (n) [syfte] (u) intent (n) [syfte]
avsikt (n) [syfte] (u) thought (n) [syfte]
avsikt (n) [framtid] (u) purpose (n) [framtid]
avsikt (n) [syfte] (u) purpose (n) [syfte]
avsikt (n) [syfte] (u) object (n) [syfte]
avsikt (n) [syfte] (u) aim (n) [syfte]
avsikt (u) purpose
avsikt (u) objective
avsikt (u) intent
SV Synonymer för avsikt EN Översättningar
syfte [mening] n thrust
uppsåt [mening] intent
tanke [mening] (u thought
tendens [mening] (u tendency
ändamål [mening] n purpose
baktanke [mening] (u ulterior motive
spekulation [mening] (u speculation
uträkning [mening] (u calculation
slut [slutpunkt] n The End (n)
ledstjärna [slutpunkt] lodestar
gräns [slutpunkt] (u bound
destination [slutpunkt] (u destination
bestämmelse [slutpunkt] (u regulation
föresats [slutpunkt] purpose
mål [slutpunkt] n goal
utsikt [mål] (u vista
sikte [mål] n aim
innebörd [andemening] (u connotation
mening [andemening] (u purport (formal)
anda [andemening] (u morale