Söktermen destruir har 59 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
destruir (v) [arruinar] röra till (v) [arruinar]
destruir (v) [aniquilar] förinta (v) [aniquilar]
destruir (v) [arruinar] förinta (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] förinta (v) [construção]
destruir (v) [inimigo] förinta (v) [inimigo]
PT Portugisiska SV Svenska
destruir (v) [matar] förinta (v) [matar]
destruir (v) [aniquilar] demolera (v) [aniquilar]
destruir (v) [arruinar] demolera (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] demolera (v) [construção]
destruir (v) [inimigo] demolera (v) [inimigo]
destruir (v) [matar] demolera (v) [matar]
destruir (v) [arruinar] riva ned (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] riva ned (v) [construção]
destruir (v) [inimigo] riva ned (v) [inimigo]
destruir (n adj v) [to destroy] ödelägga (n adj v) [to destroy]
destruir (v) [to damage beyond use or repair] förstöra (v) [to damage beyond use or repair]
destruir (v) [danificar] röra till (v) [danificar]
destruir (v) [(colloquial) to defeat soundly] krossa (v) [(colloquial) to defeat soundly]
destruir (v) [arruinar] förfuska (v) [arruinar]
destruir (v) [danificar] förfuska (v) [danificar]
destruir (v) [arruinar] tilltrassla (v) [arruinar]
destruir (v) [danificar] tilltrassla (v) [danificar]
destruir (v) [crime] vandalisera (v) [crime]
destruir (v) [(colloquial) to defeat soundly] mosa (v) [(colloquial) to defeat soundly]
destruir (v) [automóveis] totalförstöra (v) [automóveis]
destruir (v) [take apart] avveckla (v) [take apart]
destruir (n adj v) [to destroy] föröda (n adj v) [to destroy]
destruir (v) [take apart] nedmontera (v) [take apart]
destruir (v) [(colloquial) to defeat soundly] spöa (v) [(colloquial) to defeat soundly]
destruir (v) [take apart] isärtaga (v) [take apart] (v)
destruir (v) [arruinar] jämna med marken (v) [arruinar]
destruir (v) [inimigo] utrota (v) [inimigo]
destruir (v) [matar] utrota (v) [matar]
destruir (v) [take apart] demontera (v) [take apart]
destruir (v) [take apart] ta isär (v) [take apart]
destruir (v) [aniquilar] förgöra (v) [aniquilar]
destruir (v) [inimigo] förgöra (v) [inimigo]
destruir (v) [matar] förgöra (v) [matar]
destruir (v) [arruinar] fördärva (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] fördärva (v) [construção]
destruir (v) [danificar] fördärva (v) [danificar]
destruir (v) [inimigo] fördärva (v) [inimigo]
destruir (v) [arruinar] rasera (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] rasera (v) [construção]
destruir (v) [inimigo] rasera (v) [inimigo]
destruir (v) [aniquilar] utrota (v) [aniquilar]
destruir (v) [construção] jämna med marken (v) [construção]
destruir (v) [inimigo] jämna med marken (v) [inimigo]
destruir (v) [aniquilar] tillintetgöra (v) [aniquilar]
destruir (v) [arruinar] tillintetgöra (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] tillintetgöra (v) [construção]
destruir (v) [inimigo] tillintetgöra (v) [inimigo]
destruir (v) [matar] tillintetgöra (v) [matar]
destruir (v) [aniquilar] förstöra (v) [aniquilar]
destruir (v) [arruinar] förstöra (v) [arruinar]
destruir (v) [construção] förstöra (v) [construção]
destruir (v) [danificar] förstöra (v) [danificar]
destruir (v) [inimigo] förstöra (v) [inimigo]
destruir (v) [matar] förstöra (v) [matar]

Portugisiska Svenska översättingar