Söktermen spricka har 26 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
spricka (v) [plan] não ter sucesso (v) [plan]
spricka (n v adj) [narrow opening] fresta (n v adj) [narrow opening]
spricka (n v adj) [thin space opened in a previously solid material] rachadura (n v adj) {f} [thin space opened in a previously solid material]
spricka (n) [opening made or as if made by splitting] rachadura (n) {f} [opening made or as if made by splitting]
spricka (v) [otålighet] não ver a hora (v) [otålighet]
SV Svenska PT Portugisiska
spricka (v) [däck] não ver a hora (v) [däck]
spricka (v) [otålighet] estar impaciente (v) [otålighet]
spricka (v) [däck] estar impaciente (v) [däck]
spricka (n v adj) [thin space opened in a previously solid material] fenda (n v adj) {f} [thin space opened in a previously solid material]
spricka (n v adj) [narrow opening] fenda (n v adj) {f} [narrow opening]
spricka (adj n v) [crack, longitudinal fissure] fenda (adj n v) {f} [crack, longitudinal fissure]
spricka (n) [opening made or as if made by splitting] fissura (n) {f} [opening made or as if made by splitting]
spricka (adj n v) [crack, longitudinal fissure] fissura (adj n v) {f} [crack, longitudinal fissure]
spricka (v) [intransitiv] quebrar (v) [intransitiv]
spricka (n) [opening made or as if made by splitting] partido (n) {m} [opening made or as if made by splitting]
spricka (v) [plan] falhar (v) [plan]
spricka (v) [plan] fracassar (v) [plan]
spricka (n v) [crack or breach] defeito (n v) {m} [crack or breach]
spricka (n v) [crack or breach] falha (n v) {f} [crack or breach]
spricka (n v) [to break from internal pressure] estourar (n v) [to break from internal pressure]
spricka (v) [otålighet] estourar (v) [otålighet]
spricka (v) [däck] estourar (v) [däck]
spricka (v) [intransitiv] abrir (v) [intransitiv]
spricka (n v) [to break from internal pressure] arrebentar (n v) [to break from internal pressure]
spricka (v) [intransitiv] partir (v) [intransitiv]
spricka (v) [intransitiv] romper (v) [intransitiv]